FRIVILLIG I FISKEN

Som frivillig gør du en kæmpe forskel! Alle FISKENs tilbud bygger på en gensidig frivilligpræmis, hvor unge såvel som voksne, frivilligt indgår i FISKENs aktiviteter.

Det gør en stor forskel for de unge, der ofte bliver forbavsede over, at voksne frivilligt har lyst til at bruge deres fritid på dem! Derudover sikrer du som frivillig, at de unge får kendskab til en bred række mennesker med forskellige sociale baggrunde, nationaliteter, uddannelser, aldre, erhverv m.m., og du er på den måde med til at udvide deres horisont og åbne deres øjne for forskellige levemåder og livsmuligheder.

 

I FISKEN tror vi på, at det skal være sjovt og udbytterigt at være frivillig. Derfor afholder vi løbende sociale og faglige arrangementer, som er med til at styrke fællesskabet og arbejdet i FISKEN. Vi afholder et obligatorisk introduktionskursus for nye frivillige, ansatte og praktikanter, personalefest to gange om året samt faglige temaaftner.

 For at blive frivillig i FISKEN skal du:

  • Have lyst til at gøre en forskel for marginaliserede unge
  • Være indstillet på at være frivillig i FISKEN i minimum et år
  • Være indstillet på, at vi indhenter en børneattest på dig

 

Bliv frivillig i FISKEN:

Telefon: 33 31 97 55
Mail: info@fisken.org

MENTOR

Som frivillig mentor i FISKEN hjælper du unge mellem 18-24 år, i overgangen fra ung til voksen.
Sammen med din mentee finder du frem til, hvilke af den unges udfordringer I vil arbejde med og sætter selv dagsordenen for jeres møder. Derudover har vi en månedlig erfaringsudveksling for
alle mentorer, hvor vi sparrer fagligt, dyrker det sociale fællesskab og er sammen om sagen. Er du interesseret, så læs mere 
her.

JOBVEJLEDER

Bliv frivillig jobvejleder i FISKEN. Som jobvejleder hjælper du unge med at blive klædt godt på til deres nye fritidsjob. Det gør du ved at afholde personlige vejledningssamtaler, oplyse om regler og rettigheder på jobbet, hjælpe med at skrive jobansøgninger, forberede og øve jobsamtale og vejlede om løn, skat og frikort m.v.  Du kan både blive frivillig i FISKEN på Vesterbro og i Valby. Skriv til Katrine på katrine@fisken.org.

 

 

 

VÆRESTED

I FISKENS Værested er det relationsarbejdet, der er i højsædet. Vi tror på at stærke relationer kan være med til at sikre de unge et godt og sundt ungdomsliv, hvor de føler sig anerkendt og som en del af fællesskabet. Som frivillig i Værestedet indgår du enten som relationsmedarbejder eller som ansvarlig for aftensmaden, hvor madlavningen er en pædagogisk aktivitet.  Læs mere her.

OPHOLD OG STATSBORGERSKAB

FISKEN tilbyder hjælp til at søge dansk opholdstilladelse og statsborgerskab (indfødsret). Som frivillig kommer du til at hjælpe unge med at søge og blive klog på, hvilke krav de skal opfylde for at få opholdstilladelse. Det er bedst hvis du læser eller arbejder med noget, hvor du har erfaring med området. Skriv til FISKEN og hør mere: info@fisken.org

 

FRIVILLIGUNDERSØGELSE I FISKEN

Vi har lavet en frivilligundersøgelse i september 2019, der blandt andet viser, hvordan de frivillige trives i FISKEN og hvad de gerne vil have mere af.
Læs undersøgelsen her.

FISKEN VINDER FRIVILLIGPRIS 2019

“Foreningen FISKEN modtager prisen for deres arbejde med at sikre unge et godt og sundt ungdomsliv, og for den forskel, som foreningen og dens frivillige i over 35 år har gjort for lokalområdet på Vesterbro og unge i København.”

“I udvælgelsen har Frivilligrådet lagt vægt på, at FISKEN støtter og vejleder unge på en mangfoldighed af områder, fra hjælp til at finde studiejob eller starte uddannelse, til at danne et trygt socialt fællesskab. FISKEN og dens frivillige møder de unge i øjenhøjde og med respekt, og bidrager til, at unge i en udsat position har en tryg base at finde sit fodfæste i.” November, Frivilligrådet, Københavns Kommune.

Foreningen FISKEN - Ingerslevsgade 108, 1705 København V - Mail: info@fisken.org - CVR nummer: 29 14 50 67