OM FISKEN

Foreningen FISKEN er et åbent og gratis tilbud for unge mellem 13-24 år.  Siden november 1984 har FISKEN været et holdepunkt og fristed for unge mennesker og betragtes derfor af mange brugere, som “deres” sted.

I FISKEN arbejder vi hver dag for, at alle unge får et godt og sundt ungdomsliv. Det gør vi gennem vores mange forskellige tilbud. FISKENs tilbud består af et værested, hvor unge kan indgå i positive fællesskaber med voksne og andre unge, en fritidsjobindsats, som hjælper unge med at komme godt ud på arbejdsmarkedet, et uddannelsestilbud, som hjælper unge med at afklare uddannelsesvalg og praktikpladser, et mentortilbud for unge over 18 år samt hjælp til søgning af opholdstilladelse og statsborgerskab. 

FISKEN er en non-profit og apolitisk NGO. Vi er en aktiv aktør på Vesterbro med tætte partnerskaber og samarbejder inden for unge- og socialområdet.

FISKENs arbejde er primært finansieret af private fondsmidler, legater og virksomheder. Derudover modtager vi støtte af Københavns Kommune til dækning af bl.a. husleje.

HISTORIEN

FISKEN blev grundlagt i 1984 som et værested for børn og unge på Vesterbro. Bag FISKEN stod de daværende syv folkekirker på Vesterbro, som mente, at kvarterets børn og unge havde behov for et frirum og et alternativ til gaden.

Foreningen blev døbt FISKEN, da fisken er et gammelt kristent symbol. Udover at være et symbol på Jesus, er fisken gennem tiderne blevet brugt som gensidigt kendetegn mellem kristne. På samme vis skulle brugere af værestedet kunne genkende hinanden ved at bære et badge med en fisk på. Det var dog en idé, som aldrig rigtigt slog igennem blandt de unge brugere.

I mange år byggede FISKEN på kristne værdier uden dog at være et sted for religionsforkyndelse. Siden FISKENs grundlæggelse har børn og unge med anden religiøs overbevisning således gjort brug af FISKENs tilbud. I dag er FISKEN ikke længere baseret på den kristne tro og er ligeledes en apolitisk forening.

FISKEN har altid været beliggende på Vesterbro. I 13 år holdt FISKEN til på Lille Istedgade, men flyttede i forbindelse med byfornyelse af kvarteret i 1997 til Dybbølsgade 61. I sommeren 2021 flyttede FISKEN til sin nuværende lokalitet på Ingerslevsgade 108.

 

  Kontakt FISKEN:

  Telefon: 33 64 48 99
  Mail: info@fisken.org

  ANERKENDELSE AF VORES ARBEJDE

  Gennem årene har FISKEN modtaget flere priser og nomineringer for vores arbejde for unge. Vi har bl.a. modtaget følgende anerkendelse:

  • 2020: FISKEN vinder Fællesskabsprisen
  • 2019: FISKEN vinder den kriminalpræventive pris
  • 2019: FISKEN vinder årets frivilligpris
  • 2016: FISKEN modtager arbejdslegat fra Finn Nørgaard Foreningen
  • 2015: Lauritzen Fonden fremhæver FISKEN, som et af de tre sociale projekter, som de er stolte af at støtte ved prisuddelingen “Lauritzen Prisen”.
  • 2013: FISKEN vinder Københavns Kommunes Kontaktudvalgs frivilligpris
  • 2012: FISKEN nomineres til Social- og Integrationsministeriets “Integrationsprisen”

  Foreningen FISKEN - Ingerslevsgade 108, 1705 København V - Telefon: 31 64 48 99 - Mail: info@fisken.org - CVR nummer: 29 14 50 67