BLIV FRIVILLIG MENTOR

Som frivillig mentor i FISKEN bliver du mentor for en ung mand eller kvinde mellem 18-24 år, som på den ene eller anden måde befinder sig i en udsat position. Mentorarbejdet handler om at opbygge en tillidsfuld relation til en ung og være en anerkendende sparringspartner ift. de udfordringer, som den unge står overfor. De unge har vidt forskellige baggrunde, men vil typisk enten:

  • Være frafaldstruede på deres ungdomsuddannelse
  • Være psykisk sårbare
  • Ikke have været en del af hverken arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet i en længere periode
  • Have en plettet straffeattest

I FISKEN er det mentor og mentee, som sammen finder frem til omfanget af mentorforløbet samt løbende aftaler, hvor møderne finder sted og hvor længe de varer. Vores erfaring er at man typisk mødes hver eller hveranden uge i 1-2 timer og derudover holder ugentlig kontakt per sms eller telefonsamtale. Et mentorforløb i FISKEN 18+ varer som udgangspunkt 6 måneder med mulighed for forlængelse.

Derudover afholder vi hver den første onsdag i måneden, undtagen i januar, juli og august, erfaringsudvekslinger fra klokken 17-19. Her vil du møde de andre mentorer, deltage i faglig sparring og blive en del af et stærkt frivilligfællesskab, hvor vi har det sjovt sammen og støtter hinanden i mentorarbejdet.

.VI TILBYDER:

Når du er frivillig mentor lægger vi stort vægt på at du er godt klædt på til at indgå i arbejdet som mentor. Du gennemgår et introforløb, hvor vi bl.a. behandler mentorrollen, pædagogiske metoder, værktøjer til relationsopbygning m.v.

Ligeledes vægter vi, at du løbende opkvalificeres i dit arbejde. Derfor afholder vi hver måned en erfaringsudveksling, hvor du har mulighed for at sparre og dele oplevelser med øvrige mentorer. Yderligere tilbyder vi løbende faglige og sociale arrangementer for alle frivillige i FISKEN.

FORVENTNINGER TIL DIG:

  • Du er min. 25 år
  • Kan fastholde og motivere unge mennesker
  • Kan arbejde ud fra en anerkendende og narrativ tilgang, hvor vi vægter den gode relation og dialog
  • Kan være frivillig i min. et år og gerne længere

Vi vil løbende have samtaler med interesserede. Hvis du har spørgsmål er du mere end velkommen til at kontakte projektleder Nikoline Sten. 

Kontakt Nikoline på nikoline@fisken.org

 

Kontakt FISKEN:

 Er du interesseret i at få en mentor, blive frivillig mentor, at samarbejde eller blot har spørgsmål. Kontakt projektleder Nikoline på mail: nikoline@fisken.org

Foreningen FISKEN - Ingerslevsgade 108, 1705 København V - Telefon: 31 64 48 99 - Mail: info@fisken.org - CVR nummer: 29 14 50 67