MENTOR TIL UNGE

 

Unge mellem 18 og 24 år kan få en mentor i FISKEN. Målgruppen er unge som, af den ene eller anden grund, godt kunne bruge støtte fra en frivillig mentor i overgangen fra ung til voksen.

De unge som bruger FISKENs mentorprojekt står i vidt forskellige situationer. Nogle mangler en voksen at sparre med i hverdagen, nogle har brug for hjælp til uddannelse eller job, nogle har pletter på straffeattesten og andre kan have udfordringer med psykisk sårbarhed. De unge har dog det til fælles at de udviser motivation ved at gøre en indsats, som kan give dem muligheden for at gå den vej i livet som de ønsker fremadrettet. Ved at opsøge FISKENs mentorprojekt tager de unge selv de første skridt mod at kunne navigere i eget liv og skabe sig den tilværelse de ønsker.

 

HVAD KAN EN MENTOR HJÆLPE MED?

Her er blot et par eksempler på, hvad en mentor kan hjælpe med:

  • Samtaler om uddannelsesønsker eller om hvordan den unge fastholder sig i uddannelse
  • Hjælpe den unge til at få overblik over eget liv
  • Støtte hvis den unge føler sig ensom eller psykisk sårbar
  • At hjælpe den unge ind i konstruktive fællesskaber
  • At brobygge til andre tilbud
  • At hjælpe den unge ind på arbejdsmarkedet

Mentorforløbet er dog andet end lange samtaler om fremtiden og dagligdagens problemer. Det er også et frirum hvor man kan tale om fælles interesser og alle de ting der går godt eller bare drikke en kop kaffe.

Mentoren bliver ikke betalt, og vedkommende har tavshedspligt. Alle vores mentorer har et stort ønske om at hjælpe unge på de unges præmisser.

 

VI SAMARBEJDER MED SKOLER 

Vi samarbejder med flere skoler om at tilbyde unge et mentorforløb. Vi ved hvor travlt mange vejledere på ungdomsuddannelserne har, og at nogle unge har brug for ekstra individuel støtte i hverdagen. Her kan FISKENs mentorprojekt være et supplement til den indsats der allerede bliver gjort på skolerne og bidrage til endnu bedre forudsætninger for gode ungdomsliv.

Vi tilbyder oplæg på jeres uddannelsesinstitution om alle FISKENs tilbud samt en kontaktperson, som I efterfølgende kan kontakte med henblik på mentorforløb for nogle studerende. FISKENs mentorprojekt er et gratis tilbud, som alle unge og uddannelsesinstitutioner kan benytte sig af.

 

NUVÆRENDE SAMARBEJDSPARTNERE:

  • FGU Hovedstaden
  • SOSU H
  • Ungdomsskolen i Hindegade

Kontakt FISKEN:

 Er du interesseret i at få en mentor, blive frivillig mentor, at samarbejde eller har du spørgsmål?

Kontakt projektleder Nikoline via nikoline@fisken.org

Foreningen FISKEN - Ingerslevsgade 108, 1705 København V - Telefon: 31 64 48 99 - Mail: info@fisken.org - CVR nummer: 29 14 50 67