Posts Categorized: Uncategorized

I de seneste år har FISKEN oplevet en stigende efterspørgsel fra unge mellem 18-24 år for, at få tilknyttet en personlig mentor. Men hvad er de unges motivation for at få en mentor? Hvad er det en mentor kan bidrage med? Og hvordan oplever en mentor forløbet med en ung? Det prøvede Janni og Natalina,…

Læs mere

FISKENs værested har åbnet en ny pigeklub for alle piger mellem 13-17 år. I efteråret blev FISKEN opsøgt af tre lokale piger, som ønskede en pigeklub i FISKENs værested. Pigerne ønskede et sted, hvor de kunne være og hygge om aftenen, og de oplevede ikke, at de lokale fritidstilbud passede til dem. På baggrund af pigernes…

Læs mere

Årets resultater i FISKENs fritidsjobformidling byder på tal, som man kan varme sig på i den kolde tid.  År 2017 nærmer sig sin ende, og det har været et travlt og spændende år for FISKENs Fritidsjobformidling. I årets gang er der blevet udviklet nye tiltag og to fysiske udvidelser har betydet, at FISKEN har spredt…

Læs mere

Foreningen FISKEN kan de næste tre år foresætte med at tilbyde unge mulighed for mentorforløb. I to et halvt år har Foreningen FISKEN kunnet tilbyde unge med udfordringer i livet en frivillig mentor. Mentorprojektet FISKEN 18+ har givet de unge mulighed for at få støtte og rådgivning til at skabe det liv, som de ønsker….

Læs mere

Foreningen FISKEN søger en praktikant, der brænder for hjælpe unge i fritidsjob og som har lyst til at arbejde med fundraising, afholde jobkurser for unge og meget mere! FISKEN er en frivillig forening, som siden 1984 har været et fristed og holdepunkt for unge i udsatte positioner. Vores brugergruppe er piger og drenge mellem 13-24…

Læs mere

I FISKEN er mangfoldighed blandt personale og frivillige et væsentligt element i arbejdet med unge. Forskellighed i fagligheder og baggrunde bringer diversitet ind i FISKEN og er med til at styrke relationerne til de unge. På den måde bringes unge og voksne tættere på hinanden.  Mangfoldighed er en værdi og et nøgleord med stor betydning…

Læs mere

I FISKEN oplever vi, at det er en rigtig god idé at lave nogle arrangementer ud af huset faste rammer. Det giver brugerne af FISKENS Værested en unik mulighed for at mødes på neutral grund. Drengene har deres vante gang i Værestedet og dermed også en nogenlunde fast måde, hvorpå de opfører sig på overfor…

Læs mere

Ramadan middag

I anledning af ramadanen, inviterede vi vores drenge ud på restaurant til “iftar”, det vil sige, når man bryder dagens faste. Vi kørte i samlet flok til Nørrebro, hvor vi sammen med en masse andre kunne nyde et godt måltid, og drengene kunne spise en masse dejlig mad i godt selskab med voksne og andre…

Læs mere