Posts Categorized: Uncategorized

Som praktikant i FISKEN er du med til at udvikle og varetage arbejdet i vores fritidsjobformidling. Her hjælper vi hvert år over 200 unge i udsatte positioner med at blive klædt på til arbejdslivet. Du vil få en alsidig og spændende hverdag, hvor dine opgaver blandt andet vil bestå af jobvejledning, projektudvikling, fundraising og meget, meget mere….

Læs mere

På en kold og blæsende efterårsdag, første mandag i oktober, åbnede FISKEN dørene op for de ældste unge, nemlig dem over 18 år. En del af de unge er vant til at komme i Værestedets 18+-klub hver mandag, men denne dag var lidt anderledes, da Fritidsjobformidlingen havde arrangeret jobcafé. Her kunne unge få hjælp til…

Læs mere

På en solbeskinnet dag i september blev FISKENs ladcykel godt fyldt med slikposer, flyers, visitkort, skilte, en god omgang ice tea og forventninger helt i top – FISKEN skulle nemlig igen i år med på Ungdommens Folkemøde.   Ungdommens Folkemøde er en tredages demokratifest, hvor unge fra hele landet samles om at hylde demokratiet. Her…

Læs mere

Efter sommerferien byder Værestedet på nye aktiviteter for de unge.  Når FISKEN slår dørene op efter sommerferien er det til en ny og anderledes hverdag i Værestedet. I løbet af det seneste års tid er brugergruppen i Værestedet blevet bredere og mere mangfoldig, både i forhold til køn og alder. I efteråret oprettede FISKEN en…

Læs mere

I 2008 slog FISKEN for første gang dørene op til Fritidsjobformidlingen på Vesterbro. Her kunne alle unge i alderen 13-24 år nu få hjælp til at søge og få et fritidsjob. I år har Fritidsjobformidlingen ti år på bagen, og projektet har gennem årene udviklet sig fra kun at tilbyde vejledningssamtaler til også at afholde…

Læs mere

Asma Loukili arbejder i Ministeriernes Børnehus i København og til efteråret vil hun starte på en uddannelse. Jobbet har været med til at gøre Asma klogere på hvilken uddannelse hun vil have og hvilke arbejdsopgaver hun synes er sjove. Af Marie Bjørg Møller, jobvejlederpraktikant i FISKEN Fritidsjobformidling Asma har i fem måneder arbejdet i Ministeriernes…

Læs mere

FISKENs værested er et åbent og gratis fristed for unge mellem 13-24 år. Her arbejder vi hver dag for at opbygge, motivere og vejlede unge, som har brug for støtte til at finde sin vej i livet. Sammen med FISKENs mentorprojekt og fritidsjobformidling er Værestedet omdrejningspunktet for vores arbejde, og vi lægger stor vægt på, at…

Læs mere

Foreningen FISKEN søger en praktikant, der brænder for at hjælpe unge tættere på et fritidsjob og som har lyst til at tage del i et fritidsjobprojekt målrettet 13-15-årige, afholde jobkurser og meget mere! Vi søger en praktikant i perioden 15. august – 20. december 2018 FISKEN er en frivillig forening, som siden 1984 har hjulpet…

Læs mere

Foreningen FISKEN søger praktikanter, der brænder for at hjælpe unge tættere på et fritidsjob og som har lyst til at arbejde med fundraising, projektudvikling og meget mere! FISKEN er en non-profit ngo, som arbejder for at skabe positive forandringer for unge i udsatte positioner. Det gør vi gennem vores forskellige tilbud, som dækker et værested,…

Læs mere

I de seneste år har FISKEN oplevet en stigende efterspørgsel fra unge mellem 18-24 år for, at få tilknyttet en personlig mentor. Men hvad er de unges motivation for at få en mentor? Hvad er det en mentor kan bidrage med? Og hvordan oplever en mentor forløbet med en ung? Det prøvede Janni og Natalina,…

Læs mere

FISKENs værested har åbnet en ny pigeklub for alle piger mellem 13-17 år. I efteråret blev FISKEN opsøgt af tre lokale piger, som ønskede en pigeklub i FISKENs værested. Pigerne ønskede et sted, hvor de kunne være og hygge om aftenen, og de oplevede ikke, at de lokale fritidstilbud passede til dem. På baggrund af pigernes…

Læs mere

Årets resultater i FISKENs fritidsjobformidling byder på tal, som man kan varme sig på i den kolde tid.  År 2017 nærmer sig sin ende, og det har været et travlt og spændende år for FISKENs Fritidsjobformidling. I årets gang er der blevet udviklet nye tiltag og to fysiske udvidelser har betydet, at FISKEN har spredt…

Læs mere

Foreningen FISKEN kan de næste tre år foresætte med at tilbyde unge mulighed for mentorforløb. I to et halvt år har Foreningen FISKEN kunnet tilbyde unge med udfordringer i livet en frivillig mentor. Mentorprojektet FISKEN 18+ har givet de unge mulighed for at få støtte og rådgivning til at skabe det liv, som de ønsker….

Læs mere

Foreningen FISKEN søger en praktikant, der brænder for hjælpe unge i fritidsjob og som har lyst til at arbejde med fundraising, afholde jobkurser for unge og meget mere! FISKEN er en frivillig forening, som siden 1984 har været et fristed og holdepunkt for unge i udsatte positioner. Vores brugergruppe er piger og drenge mellem 13-24…

Læs mere

I FISKEN er mangfoldighed blandt personale og frivillige et væsentligt element i arbejdet med unge. Forskellighed i fagligheder og baggrunde bringer diversitet ind i FISKEN og er med til at styrke relationerne til de unge. På den måde bringes unge og voksne tættere på hinanden.  Mangfoldighed er en værdi og et nøgleord med stor betydning…

Læs mere

I FISKEN oplever vi, at det er en rigtig god idé at lave nogle arrangementer ud af huset faste rammer. Det giver brugerne af FISKENS Værested en unik mulighed for at mødes på neutral grund. Drengene har deres vante gang i Værestedet og dermed også en nogenlunde fast måde, hvorpå de opfører sig på overfor…

Læs mere

Ramadan middag

I anledning af ramadanen, inviterede vi vores drenge ud på restaurant til “iftar”, det vil sige, når man bryder dagens faste. Vi kørte i samlet flok til Nørrebro, hvor vi sammen med en masse andre kunne nyde et godt måltid, og drengene kunne spise en masse dejlig mad i godt selskab med voksne og andre…

Læs mere