Jobgaranti og gode muligheder for specialisering og videreuddannelse gør erhvervsfag attraktivt for unge. Alligevel er andelen af unge, der søger ind på erhvervsuddannelser lav. Det vil Foreningen FISKEN råde bod på med nyt uddannelsesprojekt.

Mange unge går i en stor bue uden om erhvervsuddannelser, når de skal vælge en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Faktisk er det mindre end én ud af fem unge, der vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Det sker selvom der i fremtiden vil være stor mangel på arbejdskraft inden for erhvervsfag. Det vil ngo’en FISKEN, der hjælper unge ind på arbejdsmarkedet og i uddannelse, nu lave om på.

Med det nye uddannelsesprojekt ’FREMTID’ vil FISKEN bygge bro mellem unge og erhvervslivet, så de unge får øjnene op for erhvervsuddannelserne. Det skal blandt andet ske gennem vejledning til unge, skræddersyede uddannelsesforløb og tæt samarbejde med erhvervslivet.

Vi vil gerne oplyse unge om de fantastiske muligheder, der er inden for erhvervsfag. De fleste kender til murer-, tømrer- og frisøruddannelsen, men de færreste ved, at man også kan blive møbelsnedker, fotograf og eventkoordinator. Samtidig vil vi gerne have glæden og stoltheden ved at skabe noget med sine hænder tilbage blandt de unge, fortæller Tine Marie Pedersen, der er projektkoordinator for FISKENs nye uddannelsesprojekt.

Det er ikke kun de unges fravalg af erhvervsuddannelse, som er en udfordring. For mange elever på erhvervsskolerne er jagten på en praktikplads lang og svær. Endnu et problem, som FISKEN håber at kunne hjælpe med at løse.

Vi er de seneste par år blevet opsøgt af flere og flere unge, som ønsker hjælp til at finde en praktikplads. De unge mangler viden om praktiksøgning, og ofte har de ikke et netværk, som kan hjælpe dem med at få foden inden for på en arbejdsplads, siger Tine Marie Pedersen.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd manglede der i 2018 over 10.000 praktikpladser i hele Danmark. Til trods for jobfremgang i virksomhederne, er manglen på praktikpladser stadig høj. Særligt store virksomheder kryber uden om ligesom virksomheder i Østdanmark tager færre lærlinge end jyske virksomheder.

Vi har fokus på at få de unge tættere på en praktikplads ved at skabe stærke relationer mellem de unge og arbejdsgivere. De unges forventninger til et arbejde stemmer ikke altid overens med chefens forventninger. Der er behov for at klæde de unge bedre på i forhold til regler, rettigheder og opførsel på arbejdspladsen. Samtidig skal vi få virksomhederne til at tage et større ansvar for at unge kommer i praktik, og vi skal fortælle arbejdsgiverne hvordan de bedst leder unge til gavn for alle parter, forklarer Tine Marie Pedersen.

To mio. kr. fra Tuborgfondet
Det nye uddannelsesprojekt bliver til med støtte fra Tuborgfondet, som har givet en treårig bevilling på knap to mio. kr. Projektet taler direkte ind i Tuborgfondets mål om at forbedre unges jobmuligheder, blandt andet gennem uddannelse og inklusion på arbejdsmarkedet.

– Vi ser frem til at se, hvad der kommer ud af FISKEN’s initiativ. Hvis vi som samfund skal lykkes med at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, er det nødvendigt at prøve nye metoder af og ikke mindst bygge bro mellem uddannelserne, erhvervslivet og de unge selv, siger sekretariatschef Peter Giacomello.

Det tværfaglige fokus er da også helt centralt i projekt ’FREMTID’, hvor civilsamfund, erhvervsskoler og private virksomheder vil samarbejde om at gøre erhvervsfag attraktive og skabe gode rammer for de unge.

Ung: Det kan være lidt af en jungle at finde den rigtige uddannelse
Foreningen FISKEN, der har hjemme på Vesterbro og Valby i København, har igennem 35 år været et fast holdepunkt for unge, hvor de har kunnet få hjælp til at finde fritidsjob, få en mentor og indgå i sociale fællesskaber. Det nye uddannelsesprojekt er en naturlig forlængelse af FISKENs eksisterende tilbud og skal som resten af FISKEN bygge bro mellem de unge og samfundet. FISKEN håber med uddannelsesprojektet at oplyse københavnske unge om mulighederne inden for erhvervsfag og gøre det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse. Samtidig skal projektet gøre vejen til og på praktikpladsen lettere.

For mange unge er udvalget af uddannelser uoverskueligt, ikke mindst hvis man ikke vil gå den typiske uddannelsesvej for unge.

Jeg er i tvivl om hvad jeg skal nu. Det er svært at finde ud af hvad man kan, hvis ikke man vil i gymnasiet. Det vil jeg rigtig gerne have hjælp til, fortæller en af de unge fra FISKEN.

For mere information kontakt:
Projektkoordinator Tine Marie Pedersen på tlf. 25 38 75 88 eller mail: tine@fisken.org