Flere og flere unge opsøger FISKEN for at få hjælp til at søge statsborgerskab eller opholdstilladelse

I gennem de seneste år har FISKEN hjulpet over 40 unge med at klarlægge procedurer og krav til søgning af dansk statsborgerskab og opholdstilladelse. Alene i år har ni unge opsøgt FISKEN for hjælp. Mange af de unge er født i Danmark, men har forældre med et andet fødeland. Det betyder, at de unge hverken er danske statsborgere eller har permanent opholdstilladelse. Derimod er de omfattet af forældrenes opholdstilladelse indtil de fylder 18 år. Når de unge fylder 18 år er de ikke længere dækket af forældrenes opholdstilladelse, hvilket kommer som en overraskelse for mange af de unge.

Udlændingeloven og procedurerne for søgning af statsborgerskab og permanent opholdstilladelse er komplekse og foranderlige. Mange af de unge ved derfor ikke, hvordan de skal skabe overblik over hvilke krav, der stilles til dem og hvilke dokumenter de skal udfylde. Netop at skabe overblik og have kontakt til myndighederne er det, som FISKEN hjælper de unge med. Sammen med den unge klarlægges det hvilke krav, den unge skal leve op til, hvilke dokumenter, der skal indsendes til myndigheder, udarbejdelse af ansøgningsskema og hvorvidt den unge skal betale gebyr ved søgning.

En af de unge, som har fået hjælp til at søge dansk statsborgerskab er 22-årige Mohammed. For Mohammed var reglerne lidt af en jungle at finde rundt i, og den rådgivning han fik i FISKEN var derfor af stor betydning: ”Jeg havde ikke nok styr på reglerne. Jeg fik derfor forklaret reglerne, og hvad man skal have med til prøven og hvor man kunne finde pensum. Den hjælp jeg fik var super god og meget detaljeret.”.

Ofte er vejledning om søgning af statsborgerskab og opholdstilladelse et ressourcetungt arbejde. Grundet udlændingelovgivningens kompleksitet kræver hver sag en indgående indsats, og i gennemsnit bruger FISKENs medarbejder mellem 25-45 timer per vejledning.