I løbet af det seneste år har FISKEN oplevet en stor stigning af unge, der mangler et sted at bo. De unge står enten uden tag over hovedet eller flytter rundt mellem venner og familie. At rykke fra sofa til sofa er en ekstrem stressende situation, og det går især udover de unges fastholdelse i skole og arbejde. For at hjælpe de unge i bolignød har FISKEN over de seneste måneder derfor været i færd med at skabe samarbejder med organisationer med ekspertise og tilbud inden for området.

Mangler tryghed og en base
De unge uden tag over hovedet føler sig under pres og fortæller, at det ofte er den primære årsag til, at de har svært ved at finde faste holdepunkter i deres liv. Det er til trods for, at flere af de unge godt ville kunne gennemføre en uddannelse og passe et arbejde,

hvis de ikke befandt sig i en utryg og kaotisk boligsituation. Men uden en tryg base mister mange modet og oplever en selvforstærkende ond cirkel, som ikke kun går ud over deres skolegang, men også deres psykiske tilstand.

I FISKEN oplever vi, at de unge kan være pressede på forskellige måder. Det kan f.eks. være unge, som akut har brug for et nyt sted at bo, fordi de oplever psykisk vold i hjemmet, er blevet smidt ud, eller at hjemmet og det nærliggende område udgør et meget usundt miljø for dem. Andre unge føler sig pressede fordi de har svært ved at betale den høje husleje, der er i København og omegn. Flere går ikke på en uddannelse og har derfor ikke mulighed for at finde på billige alternative løsninger som fx kollegier. Generelt føler mange af de unge sig overladt til et system, de har svært ved at overskue og finde rundt i.

Hvordan hjælper vi de unge bedst?
I FISKEN forsøger vi at hjælpe unge med de problemer, de kommer med. Derfor har vi i en længere periode forsøgt at sætte ind overfor den magtesløshed, de unge ofte føler, når de er boligløse eller -søgende i længere perioder. FISKEN har bl.a. andet samarbejdet med Egmontgården, som tilbyder logi til personer i udsatte positioner, og som har uddannet personale som pædagoger og psykologer tilkoblet, der kan imødekomme de unges behov.

Udover Egmontgården har FISKEN i løbet af foråret været i dialog med flere andre tilbud, der hjælper unge i bolignød. Fokus har været at sikre den bedste mulige hjælp til de unge ved at tilbuddene gensidigt drager fordel af hinanden. Det kan eksempelvis være når FISKEN henviser unge uden tag over hovedet til Egmontgården, og Egmontgården omvendt henviser unge til FISKEN, som har brug for en mentor, at finde et job eller få nye sociale fællesskaber.
Vi er rigtig glade for de nye relationer til de forskellige organisationer og tilbud, og de er i høj grad er med til at hjælpe vores unge.

 

Artiklen er skrevet af Caroline Dorfelt, praktikant i FISKEN