Mange af de unge, som kommer i FISKEN, har brug for vejledning, oplysning og ikke mindst opbakning. Det oplever vi især i FISKENs fritidsjobformidling, hvor de unge kommer for at få hjælp til at skrive en ansøgning og søge et job. Men de unge har også brug for at få viden om, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads og hvilke forventninger en chef har til dem. Der er mange unge, som ikke nødvendigvis lærer det hjemmefra og derfor støder på udfordringer, når de møder arbejdsmarkedets normer og regler for første gang. Derfor gør vi meget ud af at give de unge vejledningsforløb, der klæder dem på til et fritidsjob – og til alt det, der for mange bare er selvfølgeligheder.

Vi bringer arbejdsgivere og unge tættere på hinanden

I løbet af de sidste 10 år har FISKEN haft et særligt fokus på at bygge stærke relationer og samarbejder med virksomheder. Det oplever vi et behov for, da der er et stort hul mellem arbejdsgivere og unge og deres forventninger til hinanden. Derfor forsøger vi også at klæde arbejdsgivere bedre på, så flere chefer bevæger sig tættere på den ungegruppe, der både mangler arbejdserfaring og netværk.

I den seneste tid har flere unge efterspurgt hjælp til at søge praktikpladser og derfor er FISKENs nye uddannelsesprojekt FREMTID en helt naturlig forlængelse af det arbejde, som vi allerede har godt gang i. Der er nemlig rigtig mange unge, som går i stå, når de enten ikke kan finde en praktikplads eller mangler viden om, hvad de skal, hvis de ikke kan eller vil på gymnasiet.

Jeg ved overhovedet ikke hvad jeg vil, når jeg er færdig med 9. klasse” – er noget vi hører ofte fra de unge i FISKEN. Især de erhvervsfaglige uddannelser er meget lidt populære hos de unge. Ofte hænger det sammen med, at den gymnasiale retning bliver talt meget op, at erhvervsuddannelser bliver talt ned og praktikpladser er svære at finde – både fordi der mangler praktikpladser og fordi det opleves som en forvirrende proces for mange unge.

Med Projekt FREMTID vil FISKEN arbejde for, at flere unge søger ind på en erhvervsuddannelse. Vi vil oplyse og vejlede unge og knokle for flere praktikpladser. Det er Tine Marie Pedersen, der er projektkoordinator for FISKENs nye uddannelsesprojekt, klar til at kaste sig over. Hun er netop opmærksom på, at det ofte kræver et netværk til erhvervslivet, hvis man skal skaffe sig en praktikplads, hvilket ikke er en forudsætning for alle unge. Derfor er samarbejder til virksomheder et af de centrale elementer i projektet, da det kan være med til at løse udfordringen med at finde frem til praktikpladser.

Hvis fremtiden er faglært, skal vi have de unge med
Samtidig med at mange unge ikke ved nok om erhvervsuddannelserne og har problemer med praktikpladser, står erhvervskolerne og råber på flere elever. I lang tid har antallet af ansøger til de erhvervsfaglige fag været alt for lave. Her kan særligt det oplysende arbejde i det nye Projekt FREMTID være med til at vække de unges interesse og oplyse om alle de muligheder der er, hvis de vælger en erhvervsuddannelse. Tine Marie Pedersen fortæller:

Vi vil gerne oplyse unge om de fantastiske muligheder, der er inden for erhvervsfag. De fleste kender til murer-, tømrer- og frisøruddannelsen, men de færreste ved, at man også kan blive møbelsnedker, fotograf og eventkoordinator. Samtidig vil vi gerne have glæden og stoltheden ved at skabe noget med sine hænder tilbage blandt de unge.”

Projektet vil for alvor starte op efter sommeren, hvor de skræddersyede vejledningsforløb med fokus på overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelse samt skabelse af praktikpladser vil opstarte. FISKEN er allerede i dialog med forskellige erhvervsskoler og foreninger, der skal være med til at forme FISKENs arbejde med unge og uddannelse.

 

Artiklen er skrevet af Kira Jelver, praktikant i FISKEN