Vil du være frivillig?

“Jeg er frivillig i FISKEN og udover et mega godt socialt fællesskab, er det bare fedt at være med til at hjælpe unge godt på vej i livet”

Som frivillig gør du en kæmpe forskel! Alle FISKENs tilbud bygger på en gensidig frivilligpræmis, hvor unge såvel som voksne, frivilligt indgår i FISKENs aktiviteter.

Det gør en stor forskel for de unge, der ofte bliver forbavsede over, at voksne frivilligt har lyst til at bruge deres fritid på dem! Derudover sikrer du som frivillig, at de unge får kendskab til en bred række mennesker med forskellige sociale baggrunde, nationaliteter, uddannelser, aldre, erhverv m.m., og du er på den måde med til at udvide deres horisont og åbne deres øjne for forskellige levemåder og livsmuligheder.

.

I FISKEN tror vi på, at det skal være sjovt og udbytterigt at være frivillig. Derfor afholder vi løbende sociale og faglige arrangementer, som er med til at styrke fællesskabet og arbejdet i FISKEN. Vi afholder et obligatorisk introduktionskursus for nye frivillige, ansatte og praktikanter, personalefest to gange om året samt faglige temaaftner.

.

.For at blive frivillig i FISKEN skal du:

  • Have lyst til at gøre en forskel for marginaliserede unge

  • Være indstillet på at være frivillig i FISKEN i minimum et år
  • Være indstillet på, at vi indhenter en børneattest på dig


    ..

Frivillig i Værestedet

I FISKENS Værested er det relationsarbejdet, der er i højsædet. Vi tror på at stærke relationer kan være med til at sikre de unge et godt og sundt ungdomsliv, hvor de føler sig anerkendt og som en del af fællesskabet. Som frivillig i Værestedet indgår du enten som relationsmedarbejder eller som ansvarlig for aftensmaden, hvor madlavningen er en pædagogisk aktivitet. Du kan læse mere om det frivillige arbejde her.

.

Frivillig i Fritidsjobformidlingen

Som frivillig i FISKENs Fritidsjobformidling er du med til at hjælpe unge håbefulde jobsøgere med at søge, få og fastholde et fritidsjob. Her har du samtaler med de unge, hvor I bl.a. taler om regler og rettigheder på arbejdsmarkedet, skriver ansøgninger og øver jobsamtalen. Vil du vide mere om at blive frivillig jobvejleder, så klik her.

.

Frivillig i FISKEN 18+

Som frivillig i FISKEN 18+ indgår du som mentor for unge mellem 18-24 år, der har svært ved at navigere i eget liv. Sammen med din mentee finder du frem til, hvilke af den unges udfordringer I vil arbejde med og hvordan I vil nå målet. I sætter selv dagsordenen for jeres møder samt hvor og hvornår I mødes, hvilket som udgangspunkt er en gang hver anden uge. Er du interesseret, så læs mere her.