Frivillig i 18+

Vær med til at gøre en mærkbar forskel for unge i udsatte positioner

Frivillige FISKEN 18+

Som frivillig mentor mødes du med din mentee en gang hver til hveranden uge med henblik på at støtte og vejlede omkring mentees udfordringer. Det kunne fx være at få et job, fastholdelse på en uddannelse eller andre udfordringer som knytter sig til at gå fra ung til voksen.

I FISKEN 18+ lægger vi stor vægt på, at du og din mentee opbygger en god relation, da det er vores erfaring, at relationen ofte er vejen frem i forhold til at give den unge redskaber til at kunne navigere i eget liv.

Faglig udvikling

Når du er frivillig mentor i FISKEN 18+ lægger vi stort vægt på at du er godt klædt på til at indgå i arbejdet som mentor. Du gennemgår et introforløb, hvor vi bl.a. afdækker forventninger, taler om den faglige røde tråd i vores tilgang til og møde med mentees, mentorrollen og værktøjer til relations-opbygning.

Ligeledes vægter vi, at du løbende opkvalificeres i dit arbejde. Derfor afholder vi hver måned en erfaringsudveksling, hvor du kan tale med vores andre mentorer om deres forløb og derudover tilbyder vi også oplæg fra eksterne fagpersoner.

Fokus på et positiv, socialt og udviklende arbejdsmiljø

I FISKEN værtsætter vi et positivt og udviklende arbejdsmiljø. Vi afholder således både faglige og sociale arrangementer for alle vores frivillige, praktikanter og ansatte, da vi ønsker at du er i stand til at løfte dit frivillige arbejde på bedst mulig vis.

For at blive frivillig i FISKEN 18+ skal du:

  • Være min. 25 år

    Frivillige FISKEN 18+

  • Have et tolerant menneskesyn og kunne indgå i et samarbejde med  unge i socialt udsatte positioner
  • Kunne fastholde og motivere unge mennesker
  • Kunne arbejde ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi vægter den gode relation og dialog
  • Være frivillig i min. et år og gerne længere

Hvis du er interesseret i at blive frivillig mentor eller gerne vil høre mere om FISKEN 18+ er du altid velkommen til at kontakte projektkoordinator Casper Jensen på casper@fisken.org eller 42 94 24 53.