GRØD

”Vi er super glade for at have de unge ansat i GRØD. De yder en kæmpe indsats, spreder fed energi – og så er det også en investering i fremtiden”, Bastian Schneider, CFO hos GRØD

Partnerskabet i Urbanplanen

“Fritidsjobindsatser er vigtige for at give unge en god start på arbejdslivet. I den sammenhæng har vi stor værdi af et samarbejde med FISKEN, hvor vi udveksler viden og erfaringer”. Søren Løkke, boligsocial koordinator, Partnerskabet i Urbanplanen

Københavns Kommunes Ungdomsskole

”Vi sender mange elever i FISKEN – her får de kvalificeret hjælp til at skrive jobansøgninger, søge fritidsjobs og ikke mindst lære om deres rettigheder på det danske arbejdsmarked.” Josefine Møbius & Ida Lyder Andersen, vejledere, Ungdomsskolen i Hindegade

Erhvervsskolernes Elevorganisation

“Sammen med FISKEN har vi en fælles interesse i at give unge et større kendskab til erhvervsuddannelserne, og de mange muligheder der følger med en eud eller eux. Samarbejdet er centreret om ung-ung oplæg med EEO’s rollemodeller, der kobles med FISKENs vejledningsindsats. På den måde styrker vi hinandens tilbud.” Tea Hammershøj, Projektkoordinator EEO

Jobcenter København

”Fritidsjobindsatsen i Jobcenter København har i gennem en årrække samarbejdet tæt med FISKEN – vi supplerer hinanden godt! I fællesskab og med stor succes er mange af FISKENS unge blevet ansat i både private og kommunale fritidsjobs, f.eks. i cafeer og butikker samt i børnehaver og på plejehjem. I Fritidsjobindsatsen i Jobcenter København er vi glade for samarbejdet med FISKEN og ser frem til at fortsætte dette.”

Ungdomsskolens fritidsafdeling København

“Vi samarbejder med FISKEN om at tilbyde unge opkvalificerende kurser om fx hygiejne. Vi er glade for, at vi sammen kan klæde unge på til arbejdslivet, hjælpe dem med at få noget på CV’et og slå døren ind til et fritidsjob. I samarbejdet med FISKEN kan vi understøtte, at endnu flere unge får et meningsfuldt fritidsliv” Alberte Aamand, projektkoordinator i Ungdomsskolens fritidsafdeling, Københavns Kommune.

Områdefornyelsen Kulbanekvarteret

I Områdefornyelsen Kulbanekvarteret har vi et tæt samarbejde med FISKEN – Fritidsjobformidling. Vi er så heldige at have en projektleder fra FISKEN siddende i lokalområdet, og det oplever vi gør en stor forskel. FISKEN arbejder med en meget opsøgende tilgang, og har fat i både folkeskoler, ungdoms- og fritidsklubber og erhvervsdrivende. FISKEN er lykkedes med at opbygge relationer og tillid, så både unge og aktører kommer til FISKEN for vejledning, hjælp til at finde og søge fritidsjob og jobforberedende forløb. Tilliden er så høj, at de unge også kommer med alverdens andre behov – og her har FISKEN heldigvis et solidt netværk, så de kan hjælpe de unge i den rigtige retning.” Mille Holm, Projektleder
Områdefornyelsen Kulbanekvarteret

Sydhavnens bibliotek

”Vi samarbejder med FISKEN om at lave en jobcafé for unge i vores bibliotek, og det er vi meget glade for. De er både venlige og dygtige til at vejlede de unge – og så skader det jo ikke, at de ofte har lækkert hjemmebag med”. Nicolas, Kulturformidler på Sydhavnens Bibliotek

SOSU H

“Samarbejdet med FISKEN fungerer optimalt. Tilbuddet er fleksibelt og fokus er på at få hjulpet bedst muligt. Det er nemt at skabe kontakt og der går ikke længe til den unge har 1. samtale. Jeg har efterhånden henvist en del unge og har udelukkende hørt positiv respons. At de føler sig godt mødt og får hjælp.” Mette, vejleder på SOSU H

Mentor International

Mentor International værdsætter det stærke samarbejde med FISKEN om vores fælles mål: at hjælpe flere unge godt ind i arbejdslivet med en styrket motivation og robusthed.” Malene Alexandersson. Programleder, Mentor International

Sportsmaster

“Vi har været glade for samarbejdet med at ansætte unge i vores butikker”, Louise, Sportsmaster.

Kontakt FISKEN

Vi er altid på jagt efter nye samarbejdspartnere. Er du interesseret, så skriv endelig til os: info@fisken.org

Foreningen FISKEN - Ingerslevsgade 108, 1705 København V - Telefon: 31 64 48 99 - Mail: info@fisken.org - CVR nummer: 29 14 50 67