GRØD

”Vi er super glade for at have de unge ansat i GRØD. De yder en kæmpe indsats, spreder fed energi – og så er det en investering i fremtiden”.

Bastian Schneider, CFO hos GRØD.

UNGDOMMENS RØDE KORS

”I samarbejde med ansatte fra FISKEN har vores frivillige i Ungdommens Røde Kors afviklet forskellige workshop-forløb for de unge. Vi har været meget glade for samarbejdet, hvor der altid har været en god dialog og koordinering omkring forløbene. Når vores frivillige kommer derfra, er det med et smil på læben efter gode snakke og refleksioner og hyggeligt samvær med de unge”.

Programkonsulent i Ungdommens Røde Kors

Wedo

”Som virksomhed er det helt fantastisk at kunne samarbejde med en forening som FISKEN, hvor der er tilknyttet en masse søde unge mennesker, der er ivrige for at komme ud og lære. Vi har haft god erfaring med at finde medarbejdere hos FISKEN, der har et stort gå-på mod”.

Borgercenter Børn og Unge (BBU) Amager

”Vi har nogle rigtig gode oplevelser med FISKEN – vi har oplevet en meget stor imødekommenhed, og vi har haft en tæt dialog om hvordan vi kan formidle deres tilbud videre til vores borgere. Vi har et stort ønske om fortsat at have et tæt samarbejde omkring henvisning af vores unge til FISKEN. Tak for samarbejdet.”

Maria F. Henriksen, civilsamfundsmedarbejder, BBU – Amager.

Partnerskabet i Urbanplanen

“Fritidsjobindsatser er vigtige for at give unge en god start på arbejdslivet. I den sammenhæng har vi stor værdi af et samarbejde med FISKEN, hvor vi udveksler viden og erfaringer”.

Søren Løkke, boligsocial koordinator, Partnerskabet i Urbanplanen.

Københavns Kommunes Ungdomsskole

”Vi sender mange elever i FISKEN – her får de kvalificeret hjælp til at skrive jobansøgninger, søge fritidsjobs og ikke mindst lære om deres rettigheder på det danske arbejdsmarked.” 

Josefine Møbius & Ida Lyder Andersen, vejledere, Ungdomsskolen i Hindegade.

Erhvervsskolernes Elevorganisation

“Sammen med FISKEN har vi en fælles interesse i at give unge et større kendskab til erhvervsuddannelserne, og de mange muligheder der følger med en EUD eller EUX. Samarbejdet er centreret om ung-ung oplæg med EEO’s rollemodeller, der kobles med FISKENs vejledningsindsats. På den måde styrker vi hinandens tilbud.”

Tea Hammershøj, projektkoordinator EEO.

Jobcenter København

”Fritidsjobindsatsen i Jobcenter København har i gennem en årrække samarbejdet tæt med FISKEN – vi supplerer hinanden godt! I fællesskab, og med stor succes, er mange af FISKENS unge blevet ansat i både private og kommunale fritidsjobs, f.eks. i cafeer og butikker samt i børnehaver og på plejehjem. I Fritidsjobindsatsen i Jobcenter København er vi glade for samarbejdet med FISKEN og ser frem til at fortsætte dette.”

Områdefornyelsen Kulbanekvarteret

I Områdefornyelsen Kulbanekvarteret har vi et tæt samarbejde med FISKEN – Fritidsjobformidling. FISKEN arbejder med en meget opsøgende tilgang, og har fat i både folkeskoler, ungdoms- og fritidsklubber og erhvervsdrivende. FISKEN er lykkedes med at opbygge relationer og tillid, så både unge og aktører kommer til FISKEN for vejledning, hjælp til at finde og søge fritidsjob og jobforberedende forløb. Tilliden er så høj, at de unge også kommer med alverdens andre behov – og her har FISKEN heldigvis et solidt netværk, så de kan hjælpe de unge i den rigtige retning.” 

Mille Holm, projektleder, Områdefornyelsen Kulbanekvarteret.

SOSU H

“Samarbejdet med FISKEN fungerer optimalt. Tilbuddet er fleksibelt og fokus er på at få hjulpet bedst muligt. Det er nemt at skabe kontakt og der går ikke længe til den unge har den første samtale. Jeg har efterhånden henvist en del unge og har udelukkende hørt positiv respons. De føler sig godt mødt og får hjælp.” 

Mette, vejleder på SOSU H.

FGU Hovedstaden

“Jeg har efterhånden ikke tal på, hvor mange elever, jeg har sendt til FISKEN – for at få hjælp til at finde et fritidsjob, få en mentor eller få hjælp til at søge statsborgerskab og opholdstilladelse. Alle melder tilbage, at de føler sig godt behandlet og får den hjælp, de skal bruge. Det er et trygt og rart sted for dem at komme. At der tilmed findes voksne, der har lyst til at hjælpe dem uden at få løn for det, gør indtryk og giver et ekstra plus.”

Lene Byriel, støttemedarbejder, FGU Hovedstaden.

Kontakt FISKEN

Vi er altid på jagt efter nye samarbejdspartnere. Er du interesseret, så skriv endelig til os: info@fisken.org

Foreningen FISKEN - Ingerslevsgade 108, 1705 København V - Telefon: 31 64 48 99 - Mail: info@fisken.org - CVR nummer: 29 14 50 67