ET FRISTED FOR UNGE

FISKENs værested er et gratis tilbud for alle unge mellem 13-24 år. I værestedet tilbydes de unge forskellige aktiviteter som spil, træning, lektiehjælp, udflugter m.v. Her oplever de unge et trygt rum, hvor de kan indgå i forskellige aktiviteter og samtaler med henblik på at skabe forudsætninger for, at de unge kan få et sundt ungdomsliv. 

Hver dag laver unge og voksne aftensmad sammen, som vi bagefter spiser i fællesskab. Aftensmaden er en pædagogisk aktivitet, hvor alle deltager i madlavning, borddækning og ikke mindst fællesspisningen. At sidde sammen og dele et måltid giver unge såvel som voksne mulighed for at nyde en stille stund sammen og tale om de begivenheder, der optager dem.

Værestedet har pt lukket pga corona, men vi er altid klar ved telefonen onsdag og torsdag fra kl. 10-18.
Ring eller skrive til Katrine på 23842326. 

KONSTRUKTIVE OG TRYGGE FÆLLESSKABER

I værestedet er relationsarbejdet i højsædet, da gode relationer er medvirkende til at give de unge den ballast, der skal til for at træffe gode valg og indgå i sunde konstruktive fællesskaber. For at opbygge en tillidsfuld og god relation tager vores arbejde ofte udgangspunkt i den socialpædagogiske metode “det fælles tredje”. Her er omdrejningspunktet for samværet en fælles aktivitet eller mål, hvilket er med til at skabe en mere tryg og rolig relationsopbygning. Med det fælles tredje kan voksne og brugere mødes omkring en aktivitet og skabe en indgang for dialog via denne fælles oplevelse.

Vores fokus på relationer afspejler sig ligeledes i værestedets normering. Vi sætter en ære i at være mange voksne, både ansatte og frivillige, så de unge altid har mulighed for at kunne tale med en voksen.

Kontakt FISKEN:

Telefon: 33 31 97 55
Mail: katrine@fisken.org

Foreningen FISKEN - Dybbølsgade 61,1721 København V - Telefon: 33 31 97 55 - Mail: info@fisken.org - CVR nummer: 29 14 50 67