I FISKEN oplever vi, at det er en rigtig god idé at lave nogle arrangementer ud af huset faste rammer. Det giver brugerne af FISKENS Værested en unik mulighed for at mødes på neutral grund.

Drengene har deres vante gang i Værestedet og dermed også en nogenlunde fast måde, hvorpå de opfører sig på overfor personalet og drengene imellem. Når vi tager ud af huset på ture,  tilbyder vi dem ikke bare en oplevelse, men også en mulighed for at agere på en anderledes måde end den de er vandt til.  Dermed er ture ud af huset med til at udvide drengenes horisont og give dem  et andet perspektiv på hinanden og personalet.

Denne gang turen højt op i trætoppene, hvilket var en god mulighed for drengene at være sammen og arbejde sammen med nogen de normalt ikke har så meget at gøre med i deres fritid eller i Værestedet. Idet aktiviteterne kun kunne løses ved samarbejde, opstod der en helt anden form for netværksdannelse mellem drengene på turen og de gængse gruppedynamikker bliver udvisket.

Arrangementer ud af huset er altså medvirkende til en anderledes form for relationsdannelse, hvilket er så vigtigt i det arbejde, vi udfører i Værestedet. Med en god relation følger tillid, og det er først når vi formår at vinde drengenes tillid at vi reelt kan starte vores pædagogiske arbejde.