FISKENs Værested

Et frirum for unge

FISKENs Værested er et gratis tilbud for alle unge mellem 13-24 år. I Værestedet tilbydes de unge forskellige aktiviteter som spil, træning, lektiehjælp, udflugter m.v. Her oplever de unge et trygt rum, hvor de kan indgå i forskellige aktiviteter og samtaler med henblik på at skabe forudsætninger for, at de unge kan få et sundt ungdomsliv. 
Yderligere laver unge og voksne hver dag aftensmad, som vi bagefter spiser i fællesskab. Aftensmaden er en pædagogisk aktivitet, hvor alle deltager i madlavning, borddækning og ikke mindst fællesspisningen. At sidde sammen og dele et måltid giver unge såvel som voksne mulighed for at nyde en stille stund sammen og tale om de begivenheder, der optager dem.

Værestedet har åbent hver mandag-torsdag mellem klokken 15-21. For at kunne imødekomme de unges forskellige behov, er dagene struktureret således: 

Mandag har vi åbent for de 13-24 årige, med særligt fokus på de unge over 18 år.

Tirsdag og torsdag har vi åbent for alle unge mellem 13-19 år.

Onsdag eftermiddag er åben for alle unge mellem 13-19 år. Efter klokken 18 har vi hver onsdag aften pigeklub, for piger i aldersgruppen 13-19 år. 

 

Konstruktive fællesskaber og en tryg hverdag

I Værestedet er relationsarbejdet i højsædet, da gode relationer er medvirkende til at give de unge den ballast, der skal til for at træffe gode valg og indgå i sunde konstruktive fællesskaber. For at opbygge en tillidsfuld og god relation tager vores arbejde ofte udgangspunkt i den socialpædagogiske metode “det fælles tredje”. Her er omdrejningspunktet for samværet en fælles aktivitet eller mål, hvilket er med til at skabe en mere tryg og rolig relationsopbygning. Med det fælles tredje kan voksne og brugere mødes omkring en aktivitet og skabe en indgang for dialog via denne fælles oplevelse.

Vores fokus på relationer afspejler sig ligeledes i Værestedets normering. Vi sætter en ære i at være mange voksne, både ansatte og frivillige, så de unge altid har mulighed for at kunne tale med en voksen. 

Lektiehjælp og vejledning

Lektiehjælp

I Værestedet er det muligt at få lektiehjælp af en af vores mange dygtige frivillige. Vi hjælper altid efter bedste evne, hvad end det drejer sig om en danskstil eller engelske verber. 

18+ jobcafé

Har du brug for friske øjne på din ansøgning og lyst til en hyggelig mandag eftermiddag? Så er det i Værestedet det foregår. Den første mandag i måneden i tidsrummet 15-18 afholder vi jobcafé for de 18-24 årige. Konceptet er mere uformelt end de klassiske samtaler i Fritidsjobformidlingen og de unge bliver tit og spiser med samt tager et spil Cranium eller FIFA.

Vejledning

I Værestedet hjælper vi med hvad end du har brug for. Vi tilbyder således hjælp til alt fra bestilling og aktivering af nem-id, ansøgning til uddannelsesoptag til personlige vejledninger i forbindelse med psykiske, sociale eller familiære problemer. 

Hvis du har noget, som du ønsker hjælp til, så tøv ikke med at komme ned til os. 

Middagsgæster

I Værestedet har vi så ofte som muligt besøg af en interessant gæst, som spiser sammen med de unge og holder oplæg om sit liv, et særligt emne m.v.

Formålet med vores middagsgæster er at introducere de unge for forskellige erhverv, livsstile, erfaringer m.v. Middagsgæsternes fortællinger er med til at udvide de unges horisont og vise dem forskellige måder at leve og forstå verden på.

Værestedet har haft besøg af et væld af forskellige gæster i tidens løb, herunder Jakob Sheikh, De nye stemmer fra Jødisk Informationscenter, verdensmesteren i bordfodbold Amalie Bremer, Københavns Politi, teatergruppen C:ntact og Nedim Yasar. 

 

Har du en god ide til en middagsgæst?

Har du eller en, du kender, lyst til at være middagsgæst og begejstre og udfordre unge mennesker med din historie eller viden om et særligt emne?

Vi er altid meget interesseret i at få spændende gæster på besøg!
Kontakt derfor pædagogisk koordinator Anne-Grethe Larsen på anne-grethe@fisken.org med din ide eller spørgsmål. 

Frivillig i FISKENs værested

Brænder du for at gøre en forskel for unge i udsatte positioner? Så bliv frivillig i Værestedet!

I Værestedet har alle vores aktiviteter med de unge lægge vægt på at skabe en god relation. På en typisk vagt vil du sammen med det fastansatte personale sørge for at skabe gode rammer for de unge, hvad enten dagen byder på boldspil i Enghaveparken, en god snak med de unge, et spil Uno eller blot at skulle sørge for, at de unge i ro og mag kan hygge sig med deres venner. Får du selv en god idé til en aktivitet med de unge er vi også altid klar til at lytte.

Du gør en forskel

Som frivillig gør du en stor forskel for en masse unge mennesker! FISKEN bygger på en gensidig frivilligpræmis, hvor unge såvel som voksne kommer frivilligt i FISKEN. Det gør en stor forskel for de unge, der typisk ikke er vant til at omgås voksne, som frivilligt bruger deres tid sammen med dem. Samtidig bidrager du til, at de unge får kendskab til en magfoldig gruppe af mennesker med forskellige køn, nationaliteter, uddannelser, aldre, erhverv mm. 

Forventninger

For at være frivillig skal du:

– Være min. 24 år

– Have lyst til at arbejde med unge i udsatte        positioner 

– Være indstillet på, at vi indhenter en                  børneattest på dig

– Have mulighed for at tage en fast vagt om        ugen

– Være indstillet på at være frivillig hos os i          min. et år

FISKEN afholder løbende sociale og faglige arrangementer for frivillige og ansatte, så vi sikrer et lærerigt, sjovt og socialt fællesskab.