Værestedet i tal

Fakta

  • Værestedet har årligt mellem 2500-3500 besøg
  • Brugerne er typisk lokale drenge mellem 13-19 år med flerkulturel baggrund
  • Værestedet har ca. 50 brugere tilknyttet, som bruger Værestedet hver dag til et par gange om måneden
  • Vi tilbyder brugerne i Værestedet e- til to årlige weekendture, hvor der er ekstra fokus på relationsarbejdet og vise vores brugere et andet Danmark end Vesterbro
  • Værestedet har tilknyttet en fuldtidsmedarbejder, to medhjælpere og ca. 10 frivillige