Et hurtigt blik på evalueringen af FISKEN fritidsjobindsats efterlader ingen tvivl: Vejledningen i FISKEN ruster de unge til jobsøgningen.
Unge, som opsøger FISKEN for at få hjælp til jobsøgning, går glade og mere vidende derfra. I FISKENs evaluering svarer alle de adspurgte unge, at de i høj eller meget høj grad føler sig klar til at søge og påbegynde et fritidsjob efter de har modtaget vejledning i FISKEN. 

Det betaler sig at klæde unge godt på

I FISKEN oplever vi mange unge, der efter et jobtræningsforløb lykkes med af skaffe et job, og heldigvis fastholder mange det i mange måneder. Under den lange coronanedlukning har de unge imponeret de ansatte i FISKEN. Clara Hannibal, der dagligt sidder og vejleder de unge om fritidsjob i FISKEN, siger:

“De unges evne til at omstille sig i en tid, hvor ikke en gang voksne kan finde ud af, hvad der er op og ned, er ganske imponerende. De unge har skruet op for ihærdigheden, da de fandt ud af, at der var færre jobs at søge. De lagde ekstra energi i ansøgningsskrivningen, og mange har været utrolig åbne for jobs i flere forskellige brancher. Vi har derudover haft kontakt til mange unge, der har stillet sig i forreste række i kampen mod corona. De har trukket i kitlerne og hjulpet med podning og organisering i landets testcentre”.

Det er ikke kun FISKEN, som oplever den gavnlige effekt af fritidsjobvejledning. I en ny rapport, “Effekter og resultater af de boligsociale indsatser”, fastslår VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, at hjælp til jobsøgningen både får de unge i job og bidrager til, at de beholder jobbet i længere tid. Unge, der har modtaget vejledning i deres søgen på et fritidsjob, har samtidig tre gange så stor chance for at komme i arbejde, sammenholdt med unge, der ikke har modtaget vejledning.

Der er ikke job til alle

De unges motivation for at lykkes er ikke til at tage fejl af, men vi oplever desværre ofte unge, som trods en utrolig ihærdighed, løber panden mod muren i deres søgen på job. Særligt de unge, der ikke har afsluttet 9. klasse er udfordret i deres søgen.

Souschef i FISKEN, Maja Thorsteinsson, har også lagt mærke til de unges ihærdighed, og hun ærgrer sig over, at der ikke fra politisk side bliver gjort mere for at imødekomme de unge, der gang på gang bliver ved med at vise, at de vil samfundet noget. Maja Thorsteinsson siger:

”Vi har en stor del af unge, der rigtig gerne vil i arbejde, men der er desværre langt fra stillinger til dem alle sammen. Det bliver desværre ofte lidt for besværligt for firmaerne at ansætte de helt unge, da der er så mange regler. Jeg er sikker på, at vi med en tidlig succeshistorie for den enkelte kan give den unge et rygstød, som de vil kunne mærke langt ind i deres ungdomsliv”.

I FISKEN håber vi på, at der kan opstå et bredt samarbejde mellem politikere og interesseorganisationer, så problemet med de manglende jobs og komplicerede regler for virksomhederne kan løses. Fritidsjob for unge er et yderst relevant sted at sætte ind af flere årsager. For det første bliver den unge tidligt i sit liv introduceret til en hverdag, hvor det at arbejde er almindeligt. De lærer at tage ansvar for sig selv, og det er vigtigt. Men det er ikke kun en personlig gevinst for de unge at komme i arbejde. I en rapport, der er udarbejdet af Aarhus Universitet i samarbejde med Trygfondens Børneforskningscenter, er resultaterne ikke til at tage fejl af. En ung i fritidsjob får bedre karakterer i skolen, har lavere risiko for at ende i kriminalitet og starter hurtigere på en ungdomsuddannelse. Der er således en stor gevinst at hente for samfundet, hvis de helt unge kan komme på arbejdsmarkedet.

FISKEN opfordrer flere til at gøre mere for de helt unge

I FISKEN er vi konstant på jagt efter løsninger, der kan få flere unge ud i job. Vi arbejder især for at få flere unge der ikke har færdiggjort 9. klasse ud på arbejdsmarkedet.

Vi arbejder for, at kommunerne i højere grad opretter stillinger til de unge, der ikke har færdiggjort 9. klasse. Slagelse kommune har netop opstartet et projekt, hvor de ansætter nogen af de ældste elever i folkeskolen på byens forskellige plejehjem. Det er et initiativ, som vi i FISKEN ser meget kærkomment. Der er brug for, at mange flere kommuner viser den samme vilje til at aktivere deres unge.

Vi appellerer til, at de virksomheder, der benytter sig af de unges arbejdskraft, bliver imødegået af staten. Det skal gøres overskueligt at se hvilke regler og rettigheder, man som arbejdsgiver skal rette sig efter. Derudover kunne man også overveje at støtte de virksomheder, der benytter sig af unge, der ikke har færdiggjort 9. klasse, finansielt, i den første periode af ansættelsen, så de ikke taber penge på oplæringsprocessen

I FISKEN mener vi også, at det er værd at genoverveje loven om fritidsjob og undervisningspligt. Lige nu må man ikke arbejde mere end to timer på skoledage, hvis man er under 18, og ikke har afsluttet 9. klasse. Det giver jo meget god mening for alle de elever, der stryger lige igennem folkeskolen, men hvad med de unge, der ikke er lykkes med at færdiggøre 9. klasse, og måske heller aldrig kommer til det. Der sidder en masse elever på landets forberedende grunduddannelser (FGU), der gerne vil arbejde meget mere, end de egentlig må, og mange af dem ville have godt af at få en succeshistorie med i livets rygsæk.

Der er en masse mere at sige i debatten om unge og fritidsjob, og vi opfordrer flere til at gå med og kæmpe for at skabe bedre fremtidsmuligheder for unge.

Vil du samarbejde med FISKEN, så læs mere her