Hvem støtter

Foreningen FISKEN er finansieret gennem et kommunalt tilskud samt gennem private og offentlige midler. Vi modtager årligt et tilskud til husleje samt en lederløn fra Københavns Kommune. Øvrig drift og projekter er finansieret af fonds- og puljemidler.

FISKEN er utrolig taknemmelig for den støtte, vi modtager. Den er afgørende for, at vi hver dag kan tilbyde unge i udsatte positioner hjælp til de udfordringer, de står med og være med til at bygge bro til det omkringliggende samfund.

I 2017 har følgende fonde og instanser støttet vores arbejde:

 

 

  • Arnes Børne- og Ungdomsfond
  • Den A.P. Møllerske Støttefond
  • Lemvigh-Müeller Fonden
  • Metro-Schrøder-Fonden
  • Robert Storm Petersen og Ellen Margrethe Storm Petersens Mindefond
  • Simon Spies Fonden
  • Børnebutikken Kusine Bodil

 

Læs her hvem, der tidligere har støttet os.