Samarbejde med FJF

Motiverede unge

FJF hjælper unge mellem 13-24 år med at finde et fritidsjob. Ved at opsøge FJF tager de unge selv et aktivt skridt for at få et arbejde. De henvender sig frivilligt, fordi de gerne vil tjene deres egne penge, have noget fornuftigt at tage sig til i fritiden og ikke mindst for at få et alternativ til at hænge ud på gaden. FJF tilbyder de unge vejledning omkring jobønsker, jobsamtale-træning, jobkurser og opfølgning når de kommer i arbejde.

Samarbejde med din virksomhed uden omkostning

Du har også mulighed for at samarbejde med FJF uden omkostning eller forpligtigelse for ansættelse fra din virksomheds side ligesom en række virksomheder allerede gør. Via samarbejdet får du adgang til en række unge, der er meget motiverede for at få et job og der har gennemgået et jobvejledningsforløb i FJF.

Lyder det for godt til at være sandt? Det er det faktisk ikke! I FJF har vi flere års erfaring med at matche de unges profiler med dine ønsker. Det vil sige, at vi vil finde de unge, der passer ind i din virksomheds medarbejder profil. Derefter er det op til dig om du vil ansætte den/de formidlede kandidat(er).

Mulighed for at få lønrefusion for unge mellem 13-15 år

Som mindre virksomhed har du mulighed for at indgå i et særligt samarbejde med FJF omkring ansættelse af unge mellem 13-15 år til og med juni 2017. Dette betyder, at du kan ansætte en af vores unge i otte uger i op til fire timer om ugen og få lønudgiften refunderet af Foreningen FISKEN, hvorefter den unge ansættes på ordinære vilkår og din virksomhed selv afholder lønudgiften. På denne måde kan du være med til at sikre, at et ungt menneske får en god indgang på arbejdsmarkedet samtidig med, at du vil have en fuldt oplært medarbejder, når du selv begynder at afholde lønudgiften.

Socialt ansvar

Som samarbejdspartner er du med til at tage et socialt ansvar og hjælpe udsatte unge med at få en positiv erfaring på arbejdsmarkedet. Flere undersøgelser viser, at de unge, der har fritidsjob klarer sig bedre end de unge, der ikke har haft erhvervserfaring som unge. Nedenfor ses nogle af konklusionerne fra rapporten Fra Fritid til Job (Rambøll, 2009):

  • Sandsynligheden for beskæftigelse er knapt 2½ gange højere for de unge indvandrere og efterkommere, der har haft et fritidsjob.
  • Blandt de, der har haft fritidsjob, svarer flere, at de i høj grad er enige i, at de har lyst til at være på arbejdsmarkedet, mens flere, der ikke har haft fritidsjob, svarer at de slet ikke er enige i, at de har lyst til dette.
  • Generelt set føler 9 ud af 10 unge, at de har fået et positivt udbytte af fritidsjobbet. Fritidsjobbet bidrager med øget selvtillid og anerkendelse for den unge. Fritidsjobbet påvirker sandsynligheden for beskæftigelse positivt, også når der tages hensyn til alder, køn, bopæl og forældres indkomst.
  • Fritidsjob påvirker uddannelse positivt, således at personer, der har haft et fritidsjob har større sandsynlighed for at tage en uddannelse end personer, som ikke har haft et fritidsjob.
  • Der er generelt enighed om at beskæftigelse og integration på arbejdsmarkedet har betydning for den generelle integration i samfundet. 69 % af de unge, som har haft fritidsjob, føler sig i høj grad som en del af samfundet, mens dette gør sig gældende for 44 % for unge, der ikke har haft fritidsjob.
  • 82 % af de unge, der har haft fritidsjob, føler, at de bidrager med noget til samfundet, mens 62 % af de unge uden tidligere fritidsjob kan genkende følelsen.

Hvorfor vælge at samarbejde med FJF?

Ved at samarbejde får du adgang til en række unge, der er utroligt motiverede for at få et job. Alle unge, der henvender sig til FJF gennemgår et jobforløb i FJF, hvor de får viden omkring god opførsel på arbejdspladsen, regler og rettigheder og kommunikation. De unge har derfor en grundlæggende forståelse, for hvad det kræver at have et fritidsjob.

Derudover er de unge tilknyttet et bagland i FJF, der kan hjælpe med eventuelle spørgsmål angående fritidsjob. Som virksomhed har du også mulighed for at kontakte os, hvis der mod forventning skulle opstå problemer med den unge. FJF kan derved være med til at komme eventuelle misforståelser til livs og sikre, at ansættelsen bliver frugtbar for både virksomhed og ung.

Ved ansættelse af en fritidsjobber kan vi ligeledes bistå med at komme med gode råd og vejledning til, hvordan I på bedst mulig vis får et godt samarbejde helt uden omkostning.

“Gennem mine sidste 4½ år som Facility Manager hos Hi3G, har vi fået hjælp af piccoloer, alle rekvireret gennem Fritidsjobformidlingen.  Min oplevelse af kontakten med Fritidsjobformidlingen er meget professionel. Jeg oplever, at Fritidsjobformidlingen altid har lyttet til mine ønsker, f.eks. med hensyn arbejdstider, personlig udstråling, sociale kompetencer m.m.  Jeg vil varmt anbefale andre virksomheder at benytte sig af denne utrolige givtige mulighed for at hjælpe unge mennesker til at komme ud og tjene en skilling og samtidig stifte bekendtskab til arbejdsmarkedet.”

– Charley Ramsgaard, Facility Manager hos Hi3G