Samarbejde med 18+ – virksomhed

”Børn og unge er Danmarks fremtid. Derfor er det vigtigt, at vi bakker op om hver enkelt ung, og i særlig grad de unge, der befinder sig i socialt udsatte positioner, således at de kan opnå succes i livet”. Stine Bosse, protektor for FISKEN siden 2012.

FISKEN 18+ – Hvad er det?

FISKEN 18+ er et frivilligt tilbud for udsatte unge mellem 18 og 24 år, som brænder for at komme i beskæftigelse, men som konstant møder udfordringer i deres jobsøgen. De unge kan være kriminalitetstruede, have en plettet straffeattest eller have svært ved at finde deres plads i samfundet. FISKEN 18+ går ud på at den enkelte unge får tilknyttet en personlig mentor som man mødes med ugentligt i 1 til 3 timer. Mentorerne hjælper den unge med at afdække styrker og barrierer for at få et job, skrive ansøgninger og CV, opretholde den unges motivation og fastholde den unge i jobsøgningsprocessen.

Motiverede unge klædt på til ordinær beskæftigelse

I mentorprojektet FISKEN 18+ kommer den unge igennem et intensivt og individuelt mentorforløb med fokus på personlig udvikling og jobtræning. Jeres kommende medarbejder vil således have gennemgået en udvikling af vedkommendes sociale, praktiske og personlige kompetencer mens den unge får en forståelse for hvilke krav der bliver stillet til en medarbejder i ordinær beskæftigelse. Gennem dette forløb, hvor den unge har gjort en stor aktiv indsats, vil den unge være klædt på til at indgå i et ansættelsesforhold på ordinære vilkår. Vi leder efter både fuldtids- og deltidsstillinger samt praktikpladser alt efter den unges situation og virksomhedens behov.

Fokus på opfølgning og sparring

Når en aftale er indgået mellem virksomheden og den unge, vil han/hun fortsat være tilknyttet mentorordningen, hvor mentorerne vil støtte den enkelte ung i at fastholde hverdagsrutinerne. Vi ønsker, at samarbejdet skal være udbytterigt for såvel arbejdsgiver som den unge. FISKENS medarbejdere og frivillige mentorer står derfor altid til rådighed for såvel den unge som arbejdsgiveren for at sikre, at samarbejdet fungerer for begge parter. Vi vil samtidig have et stort fokus på at følge op og holde kontakt med både arbejdsgiver og den unge medarbejder, så vi kan tage eventuelle udfordringer i opløbet.

FISKEN har siden 2008 formidlet flere hundrede fritidsjobs og alene i 2016 formidlede vi 121 job til vores unge. Vi har gode erfaringer med at samarbejde med virksomheder og står konstant til rådighed for såvel virksomhed som ung undervejs i forløbet.

Er du vores nye samarbejdspartner?

Vi er konstant på udkig efter nye samarbejdspartnere som har lyst til at gøre en forskel for et ungt menneske. Hvis du finder et samarbejde med FISKEN 18+ interessant er du altid velkommen til at kontakte projektkoordinator Casper Jensen på Mail: casper@fisken.org eller tlf.: 42 94 24 53.