Statsborgerskabskursus

FISKEN tilbyder unge mellem 15-24 år hjælp med at søge dansk statsborgerskab

I FISKEN har vi over en længere periode oplevet at unge er kommet og har bedt om hjælp når de vil søge om dansk statsborgerskab. De er i tvivl om deres muligheder, om hvad det indebærer og hvordan de helt praktisk skal søge.

Mange af de unge der kontakter os for at få hjælp til statsborgerskabssøgning, har svært ved at skulle igennem ansøgningsprocessen alene. Mange af dem har ikke selv de faglige forudsætninger for at sætte sig ind i det komplekse stof omkring regler og rettigheder og det samme gælder deres forældre.

Når vi i FISKEN har spurgt de unge om deres bevæggrunde til at søge, er det vores opfattelse at det i høj grad handler om deres identitetsfølelse. Det handler om at høre til i Danmark – det handler om at være dansker! Flere af de unge føler sig ikke helt som danskere, til trods for at de er født og opvokset i Danmark. De er meget bevidste om, at deres rettigheder er anderledes end de rettigheder folk med dansk statsborgerskab har. Herunder, at de ikke har mulighed for at stemme ved folketingsvalg, at de kan risikere at blive udvist fra Danmark hvis de overtræder loven m.m. Vi tror på, at det at blive dansker ”på papir” vil få de unge til i højere grad at identificere og føle sig som danskere.

Vi mener at de unge vi er i kontakt med skal have samme rettigheder og muligheder, som alle andre danskere med dansk pas, og ikke kunne straffes hårdere end andre med dansk statsborgerskab.

Vi har ikke kunnet finde anden instans, som tilbyder samme støtte til statsborgerskabssøgning og har derfor ikke kunnet henvise vores unge til nogen andre. Derfor besluttede vi i FISKEN, selv at oprette et tilbud til statsborgerskabssøgende – og det er nu kommet på benene!

I FISKEN mener vi, at dette projekt kan støtte de unge i det ansvar de vil tage for eget liv og egen fremtid – et ansvar, som de bliver nødt til at tage, for at være ligestillede med andre børn og unge som er født og opvokset i Danmark.