FISKENs værested har åbnet en ny pigeklub for alle piger mellem 13-17 år.

I efteråret blev FISKEN opsøgt af tre lokale piger, som ønskede en pigeklub i FISKENs værested. Pigerne ønskede et sted, hvor de kunne være og hygge om aftenen, og de oplevede ikke, at de

lokale fritidstilbud passede til dem. På baggrund af pigernes henvendelse blev en forsøgsvis ordning aftalt, hvor der hver onsdag ville være pigeklub i Værestedet, hvis der i gennemsnit var 15 piger hver gang.

Pigeklubben har i dag eksisteret i 2,5 måned og er en stor succes blandt pigerne. Pigerne indtager troligt FISKENs lokaler hver onsdag og hygger sig med at spille spil, lave mad og tale med hinanden. Halima på 15 år er en af initiativtagerne til pigeklubben, og hun fortæller, hvad hun godt kan lide ved at gå i klubben: “Jeg synes, at det bedste er, at vi alle samles, hygger, spiller spil og griner. Medarbejderne er virkelig søde og nogle man kan hygge sig med. Man føler sig hjemme i FISKEN!“.

Pigeklubben fortsætter i 2018, da efterspørgslen stadig er stor. Den nye pigeklub betyder dog, at de drenge, der kommer i FISKENs værested, må undvære FISKEN om onsdagen.
Værestedet har åbent fire dage om ugen fra mandag-torsdag, hvor alle unge mellem 13-19 år er velkomne. Pigeklubben er derfor et indhug i den i forvejen sparsomme åbningstid for drengene, hvorfor FISKEN også ønsker at udvide åbningstiden, hvis der en dag kommer økonomisk grundlag til det.