Organisation

Foreningen FISKEN er en frivillig forening, som drives af få ansatte medarbejdere samt en stor gruppe frivillige.

FISKENs øverste ledelse er bestyrelsen, som består af fem medlemmer. Èt bestyrelsesmedlem er frivilligrepræsentant og er således valgt af FISKENs frivillige til at sidde i bestyrelsen.

I dag består FISKEN af fire forskellige tilbud til unge – et værested, en fritidsjobformidling, et mentorprojekt samt hjælp til søgning af statsborgerskab og opholdstilladelse.

FISKENs Fritidsjobformidling har tre afdelinger beliggende i København. Afdelingerne befinder sig på Vesterbro, Valby og Sydhavnen.