Om Værestedet

Et frirum for alle unge mellem 13-19 år

De unge, der benytter Værestedet er primært lokale drenge med flerkulturel baggrund. I Værestedet oplever brugerne et trygt rum, hvor de kan indgå i forskellige aktiviteter med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for, at de unge kan få et sundt ungdomsliv. Derfor tilbydes de unge bl.a. relationsskabende aktiviteter og råd samt vejledning i forhold til de udfordringer de mødes i deres hverdag, uanset om det handler om skole, familie, kriminalitet, sex osv.

Sunde fællesskaber og en tryg hverdag

I Værestedet er relationsarbejdet i højsædet, da vi ved, at det er dette, som kan være med til at give de unge den ballast, der skal til for at træffe de gode valg og indgå i sunde fællesskaber. Derfor er FISKENS arbejde præget af en lang række aktiviteter, der har fokus på ”det fælles tredje”. Dette betyder, at vores aktiviteter i høj grad handler om, hvilken relation aktiviteterne kan afstedkomme i stedet for blot at lave aktiviteten for aktivitetens skyld – dette gælder uanset om det handler om et spil UNO eller en tur i Bonbon Land. Med det fælles tredje kan voksne og brugere mødes omkring en aktivitet og skabe en indgang for dialog via denne fælles oplevelse.