Efter sommerferien byder Værestedet på nye aktiviteter for de unge. 

Når FISKEN slår dørene op efter sommerferien er det til en ny og anderledes hverdag i Værestedet. I løbet af det seneste års tid er brugergruppen i Værestedet blevet bredere og mere mangfoldig, både i forhold til køn og alder. I efteråret oprettede FISKEN en pigeklub om onsdagen efter efterspørgsel fra piger fra Vesterbro, Sydhavnen og Nørrebro. Pigeklubben er en stor succes, og tilbuddet vil derfor også fortsætte efter sommerferien med endnu flere aktiviteter og middagsgæster målrettet pigernes interesser og behov.

Derudover vil mandag aften fremover være forbeholdt for unge over 18 år. I gennem et år har FISKEN oplevet en stigning af unge over 18 år i både Værestedet, Fritidsjobformidlingen og FISKENs mentorprojekt. Mange unge oplever, at tilbud som væresteder og vejledning svinder ind, når de fylder 18 år. En stor gruppe har svært ved at finde faste fællesskaber og mangler steder, hvor de kan få rådgivning og støtte. FISKEN ønsker at imødekomme den store efterspørgsel fra unge over 18 år og tilbyde dem et fristed, som de ikke kan finde andre steder. Derfor vil mandage i Værestedet fremover være for 18+-unge. Ifølge Ena Juhl, chef for FISKEN, er den nye ordning da også særdeles relevant: “Gratis og åbne tilbud til unge over 18 år i København er forsvindende små. Det er yderst kritisabelt, for hvorfor skulle man stoppe med at have behov for fællesskab, gode samtaler og støtte bare fordi man er fyldt 18 år? Det har vi i FISKEN lyst til at ændre gennem vores nye 18+-aften. Her kan de unge være sammen med jævnaldrende og tale om både de lette og svære ting i livet.”.

Derudover vil den nye 18+-aften yderligere styrke den eksisterende synergi mellem FISKENs tilbud. Som Ena Juhl forklarer: “Den nye aften spiller godt sammen med både vores mentorprojekt og fritidsjobformidling, hvor vi også ser mange unge over 18 år. Den korte vej mellem mentorforløb, hjælp til jobsøgning og fællesskab i Værestedet er vigtigt for at de unge får den støtte, de har behov for. Her skal man ikke i gennem en masse instanser, hvis man får brug for en voksen at tale med eller skal have hjælp til at finde et job”.

18+-aftenerne i Værestedet vil byde på en god blanding af både hyggeaftner med spil og gode snakke samt middagsgæster og arrangementer ud af huset. Der er allerede nu planer om at have en aften med fokus på huskeliste og formalia, når man flytter hjemmefra samt besøg fra Dialogkorpset, som taler om grænser, ligestilling, kulturer og konflikter i familien. De øvrige åbningsdage i Værestedet vil fortsat for unge mellem 13-19 år.