Anders ville gerne være frivillig mentor, og Mohammed ville gerne have en mentor. Det førte til, at de to blev matchet i FISKENS mentorprogram. I marts mødte mentor og mentee for første gang hinanden, men de er begge enige om, at de ligeså godt kunne have mødt hinanden på gaden over en kebab.

Jeg sidder over for to fyre på en bænk ved FISKEN. Solen skinner fra en skyfri himmel, og vi må knibe øjnene lidt sammen for ikke at blive blændet af solen. De to taler om hvordan de begge tunede deres lightere, da de var yngre. Den ene hedder Mohammed og er 23 år. Mohammed begyndte at komme i FISKENs værested sidste år. Den anden hedder Anders og er 28 år. Han blev for nogle måneder siden kontaktet af Casper, projektleder i FISKEN 18+, som ville høre om han kunne tænke sig at være mentor for en ung.
I marts blev Mohammed og Anders matchet op i mentorprojektet, og siden da har de set hinanden adskillelige gange. I dag mødes jeg med dem for at blive klogere på hvad et mentorforhold er og hvad det giver dem hver især.

Et vellykket mentormatch

”Vi tager ret meget pis på hinanden,” fortæller Mohammed om hans forhold til Anders. Når Anders og Mohammed er sammen, går de en tur eller spiser noget mad sammen. Og de hygger sig. En enkelt gang har de også været i Den Blå Planet. Derudover snakker de om forskellige ting og joker med hinanden. ”Første gang mødtes vi hernede i FISKEN og så gik vi en lille tur, så hinanden lidt an og fik snakket lidt,” fortæller Anders om hans første møde med Mohammed og fortsætter: ”Vi fandt hurtigt ud af, at vi havde mange af de samme interesser”. ”Og humor,” tilføjer Mohammed. ”Ja, og humor,” istemmer Anders.
Mohammed fortæller, at det var vigtigt for ham, at han fik en mentor, der var afslappet. Det skulle være én han kunne joke med, så det hele ikke blev for seriøst. ”Det var også noget af det, jeg sagde til Casper. Hvis jeg skulle have en mentor, så skulle der være plads til begge dele,” fortæller Mohammed. Det er nemlig vigtigt for ham at føle sig tryg i mentorens selskab. ”Ellers står jeg lidt af,” fortæller han.
Casper, som projektleder FISKEN 18+, står får at matche mentorer og mentees. Jeg spørger ham, hvad der skal til for at lave et godt match: ”Det er vigtigt, at jeg finder ud af hvilken mentor eller mentee, parterne hver især kunne tænke sig. Jeg spørger rigtig meget ind til deres interesser, og jeg spørger ind til, hvad de gerne vil have i en mentor eller mentee. Mit håb er, at det så er lettere for dem at opbygge en relation, fordi de har noget at mødes om.”. I år har Casper allerede matchet 19 mentorpar og lige nu venter to mentees på at få en mentor.

Jo mere man giver, jo mere får man tilbage

Anders meldte sig som frivillig mentor fordi han havde en masse overskud, som han gerne ville dele ud af: ”Jeg har en tanke om, at jo mere man giver, jo mere får man tilbage,” fortæller han. Ideen med mentorprojektet er netop også, at begge parter skal have noget ud af det. Mentor og mentee kan begge lære noget af hinanden, understreger Casper.

”Mohammed lærer mig meget omkring mig selv, og jeg kan også mærke, at han tager de ting vi snakker om til sig,” fortæller Anders om hans relation til Mohammed. ”For mit vedkommende kunne jeg lige så godt have mødt Mohammed på gaden og spist en kebab. Og så var vi blevet venner”. Mohammed er enig i, at de begge kan lære noget af hinanden: ”Anders kan lære mig noget om at være opmærksom på hvad jeg nogle gange render rundt og laver. For eksempel sådan noget som ikke at smide smøger på gaden. Han lærer mig også noget om omtanke.”

Lidt noget andet end med de andre venner

Som med alle andre venskaber kan der også være udfordringer ved at have en mentor eller en mentee. Anders fortæller, at han en gang efter de havde set hinanden var blevet i tvivl om de havde været for useriøse. ”Jeg var bange for, at Mohammed og jeg selv mistede lidt grebet på hvad et mentorforhold også kan være. Men så snakkede vi lidt om det næste gang vi sås”. Mohammed tilføjer: ”Jeg synes ikke, at det var blevet for useriøs. Når jeg har en mentor, skal der være plads til fis og ballade, men samtidig skal vi også kunne være seriøse. Det kan jeg også med nogle af mine andre venner, men det er alligevel lidt på en anden måde,” fortæller han uddybende.
Mohammed fortæller, at det gør en stor forskel for ham, at Anders er hans mentor, endda frivilligt, og han mener, at der burde findes flere som Anders: ”Dem kunne man helt sikkert bruge flere af. Der er nok mange, som måske går og ikke har det så godt eller som lige har brug for én, de kan snakke med. Det er rart, hvis man måske ikke lige kan få snakket med sine venner eller familie”, fortæller Mohammed.

FISKEN arbejder hver dag gennem sine projekter på at støtte og vejlede unge i vejen mod et sundt ungdomsliv. Mentorprojektet er støttet af VELUX FONDEN, som i en treårig periode giver mulighed for at unge i udsatte positioner kan få en mentor. Mohammed og Anders’ gode mentorrelation bekræfter, at der netop er behov for et mentorprojekt som FISKEN 18+.

For mere information om mentorprojektet kontakt projektleder Casper på mail casper@fisken.org