FISKENs mentorprojekt FISKEN 18+ kan fejre et veloverstået første projektår. Flere unge end målsat har fået en mentor og samtidig er der nye aktiviteter på vej i projektet. 

I 2015 startede mentorprojektet FISKEN 18+ som et pilotprojekt. Efter to gode år fik pilotprojektet for alvor luft under vingerne, da FISKEN sidste efterår fik en treårig bevilling fra VELUX FONDEN til at udvikle og skalere projektet. Siden er antallet af mentorforløb blevet fordoblet. Fra løbende at have otte forløb i gang holdes i dag 16 forløb kørende – og endnu flere forløb er under opsejling. I alt har der været 29 mentorforløb i 2018. Grundet VELUX FONDENs bevilling er projektkapaciteten steget, og projektet kan drives på fuldtid, hvilket giver FISKEN og projektet mange flere muligheder.

Internt i FISKEN er dynamikken mellem organisationens forskellige tilbud – Fritidsjobformilingen, Værestedet og FISKEN 18+ – blevet yderligere styrket. Samtidig er projektet blevet mere tydeligt og tilgængeligt for de unge, da projektleder Casper Jensen er tilstede hver dag i FISKEN. Når de unge er i FISKENs øvrige tilbud, har de lettere ved også at få en snak om mentorprojektet og møde Casper. På samme vis kan Casper let henvise unge fra FISKEN 18+ til Fritidsjobformidlingen og Værestedet. Samtidig har udvidelsen af unge i mentorprojektet synliggjort nye behov blandt de unge. Det giver nye muligheder for samtænkning af FISKENs tilbud.  Et eksempel på bredere samspil mellem FISKENs tilbud er vores nye initiativ med 18+ jobcafe i Værestedet hver måned. Her kommer unge over 18 år til Værestedet for at få hjælp til at søge job og samtidig få en smagsprøve på Værestedet.

Hovedstadens produktionsskoler, som er mentorprojektets samarbejdspartnere, har efterhånden et stærkt kendskab til FISKEN og mentorprojektet. Her kan de mærke projektets øget kapacitet i forhold til mentorforløb, og Casper holder derfor ofte samtaler med unge på produktionsskolerne. Som Casper fortæller kender de fleste lærere nu hans navn og ansigt, og skolerne henviser flere og flere unge til FISKEN. Skolerne har gennem årene lært hvad FISKEN 18+ kan tilbyde de unge, og de er glade for at flere unge nu kan få mentorstøtte.

Større projekt, nye omstændigheder

De udvidede rammer stiller dog også krav til organiseringen af projektet: ”Nærheden kan godt blive lidt udfordret med så mange unge og mentorer” fortæller Casper, som både står for match af unge og frivillige mentorer samt følger forløbene. ”Der er mange flere personhistorier, jeg skal have styr på i dag” fortæller Casper. Når der er 16 forløb, betyder det, at 32 unge og mentorer er inde over projektet. Alle dem skal Casper holde styr på og følge op på. ”Det hele bliver nødt til at være mere planlagt og koordineret, når projektet er større”, siger Casper og fortsætter, “Der er derfor blevet mere behov for planlægning og organisering, så der ikke går noget tabt, når der er mange bolde at jonglere med”.

En stor gevinst ved de mange unge og frivillige mentorer er matchene mellem ung og mentor i højere grad kan forfines. Det er et plus, at der er kommet flere mentorforløb, da mangfoldigheden blandt både unge og mentees er blevet større. Der er flere unge med forskellige behov og ønsker, og det understøttes af flere mentorer med forskellige baggrunde og kvaliteter. Det betyder, at de unge kan få et endnu bedre match, da de i højere grad kan sættes sammen med en mentor, som matcher deres behov, person og ønsker.

Fremtidsudsigter for FISKEN 18+

Med det større projekt, er der selvfølgelig også kommet nye projektideer på tegnebrættet. En af ideerne er blandt andet at opstarte mentor-mentes-aftenener i Værestedet. Hensigten er, at de unge og mentorerne mødes til netværksaftener i Værestedet i løbet af året. Almindeligvis mødes mentorparrene hver for sig, mens mentorerne også mødes til en månedlig erfaringsudveksling. Netværksaftenerne vil bidrage til, at de unge kan indgå i nye sociale relationer og udveksle erfaringer i et trygt og hyggeligt miljø.
Derudover skal mentorprojektet i løbet af næste år udbredes yderligere i Kulbanekvarteret i Valby, hvor FISKEN allerede har en afdeling af Fritidsjobformidlingen. De første skridt er taget, men flere unge i Valby skal oplyses om mentortilbuddet, så unge fra Valby også kan få gavn af projektet.

FISKEN arbejder hver dag gennem sine projekter på at støtte og vejlede unge i vejen mod et sundt ungdomsliv. Mentorprojektet giver mulighed for, at unge i udsatte positioner finder deres retning i livet og skaber sig den fremtid, de drømmer om. Fordoblingen af mentorforløb i år bekræfter, at der netop er behov for et mentorprojekt som FISKEN 18+.

For mere information om mentorprojektet kan projektleder Casper Jensen kontaktes på mail: casper@fisken.org

 

Artiklen er skrevet af Mira Lundsgaard, fritidsjobvejleder i FISKEN Fritidsjobformidling