Foreningen FISKEN kan de næste tre år foresætte med at tilbyde unge mulighed for mentorforløb.

I to et halvt år har Foreningen FISKEN kunnet tilbyde unge med udfordringer i livet en frivillig mentor. Mentorprojektet FISKEN 18+ har givet de unge mulighed for at få støtte og rådgivning til at skabe det liv, som de ønsker. En ny bevilling fra VELUX FONDEN sikrer nu, at projektet kan videreføres og udvikles over de næste tre år til gavn for flere unge.

Mentorprojektet ledes af etnolog Casper Jensen, som skal varetage al koordinering af projektet. En væsentlig del af arbejdet handler blandt andet om at sikre et godt match mellem mentorer og mentees. Derudover skal Casper etablere samarbejdsaftaler med produktionsskoler og andre uddannelsesinstitutioner, hvorigennem unge rekrutteres unge til projektet. Målet for det treårige projekt er, at i alt 80 unge skal starte i et mentorforløb og få glæde af at mødes og sparre med en voksen i dagligdagen.

Svært at finde fodfæste som ung

Ideen med FISKEN 18+ blev affødt af, at FISKEN gentagende gange oplevede tilbagevendende unge, som jo ældre de blev, fik færre og færre støttemuligheder for at håndtere en svær hverdag. For mange unge med udfordringer kan dagligdagen og fremtiden virke overvældende, når de skal stå på egne ben efter de er fyldt 18 år. Det kan betyde, at nogle unge enten ikke får påbegyndt eller undervejs mister tilknytning til uddannelse og job. Derudover kan flere unge have psykiske udfordringer eller have et svagt voksennetværk, hvilket gør det endnu sværere at tackle dagligdagens udfordringer. Derfor er mentorforløbene tiltænkt unge mellem 18 og 24 år, som kan have svært ved at finde fodfæste i deres egen tilværelse og som har brug for sparring til at styrke deres selvtillid og selvstændighed.

Netop usikkerhed omkring ens egne valg og fremtid er noget, som de frivillige mentorer kan sætte sig ind i. Det genkender Jesper Banzon, som er mentor i FISKEN 18+, blandt andet: ”Jeg har selv, da jeg var yngre, haft svært ved at navigere i mit liv. Min vej fra håndværker til akademiker havde nok været sværere, hvis ikke jeg havde mødt et par mere erfarne mennesker, der både kunne udfordre og støtte mig”.

Mange af mentorerne i FISKEN 18+ er voksne, som selv har skulle tackle udfordringer i deres ungdomsliv og som nu ønsker at skabe et frirum for unge. Et frirum, hvor der ikke er nogen forudindtagede holdninger eller forventninger, men hvor mentor og mentee i fællesskab kan afsøge forskellige muligheder og løsninger.

En anerkendende og narrativ tilgang

Fokus for mentorforløbene i FISKEN 18+ er skabelsen af en positiv selvfortælling hos den unge, fortæller projektleder Casper og foresætter: ”Det handler om at opbygge et godt selvbillede og derved skabe større trivsel hos den unge, så det bliver nemmere for den unge at håndtere de udfordringer der måtte være.”

Som et led i projektet afholder Casper månedlige erfaringsudvekslinger med mentorerne, hvor de sammen kan sparre og reflektere over den narrativ tilgang, der netop har til hensigt at have den enkelte unges unikke fortælling i fokus. Ved erfaringsudvekslingerne kan mentorerne ligeledes dele erfaringer og få inputs fra de andre til håndtering af mentorskabet.

Temaerne uddannelse og job er yderligere indsatsområder i mentorforløbene, men temaerne udgør ikke primære succeskriterier for et vellykket forløb. Pointen er nemlig, at møderne mellem mentor og mentee er et frirum, hvor den unge og mentoren kan sparre og udveksle erfaringer.

At skabe et frirum er nemlig afhængigt af, at der er skabt en god relation mellem mentor og mentee. Her er ærlighed og åbenhed vigtigt for begge parter, for som Jesper Banzon fortæller, er åbenheden med til at styrke relationen: ”Jeg synes, at det har været meget givende at lære en ung gut at kende; at se ham åbne sig ganske langsomt og fortælle om sig selv og sin historie. Det er min opfattelse, at mentor-mentee forholdet er gensidigt og at man som mentor må vise noget af sig selv for derigennem at skabe et ligeværdigt forhold.”.

Det stærke bånd, der kan opstå mellem mentor og mentee, hjælper ofte den unge med at indse sit potentiale. Det ændrede selvbillede er med til at skabe trivsel hos den unge og gør det derved nemmere for den unge at tage styringen over sit eget liv.

FISKEN 18+ fremadrettet

De mange mentorforløb, som skal sættes i gang over de kommende tre år, er afhængigt af gode samarbejder med aktører, der har daglig kontakt med unge. I år er 15 mentorforløb opstartet, og heraf er 10 af de unge blevet opmærksomme på muligheden for at få en mentor gennem FISKEN 18+’s samarbejde med produktionsskoler. Den resterende del af unge finder selv vej til mentorprojektet eller får viden om projektet gennem FISKENs andre tilbud.

I dag har FISKEN 18+ allerede et godt samarbejde med både Ballerup-Herlev produktionsskole, Hvidovre Produktionsskole samt Den Økologiske Produktionsskole på Nørrebro, som alle henviser unge med behov for støtte i hverdagen til FISKEN 18+. Fremadrettet ønsker Casper at starte flere samarbejdsaftaler med forskellige uddannelsesinstitutioner rundt om i hovedstaden. Alt dette arbejde ser Casper frem til, og i Foreningen FISKEN glæder vi os over, at det vigtige mentorarbejde kan foresætte med hjælp fra VELUX FONDEN.

 

 

Artiklen er udarbejdet af Mette Sørensen, praktikant i FISKENs fritidsjobformidling.