I FISKEN er mangfoldighed blandt personale og frivillige et væsentligt element i arbejdet med unge. Forskellighed i fagligheder og baggrunde bringer diversitet ind i FISKEN og er med til at styrke relationerne til de unge. På den måde bringes unge og voksne tættere på hinanden. 

FISKENs frivillige

Mangfoldighed er en værdi og et nøgleord med stor betydning for både FISKENs ansatte, frivillige og unge. FISKENs arbejde er baseret på inklusion af mangfoldighed, hvilket betyder, at FISKENs medarbejdere og frivillige repræsenterer forskellige sociale, etniske, religiøse og uddannelsesmæssige baggrunde. Tilgangen er helt bevidst, ifølge FISKENs leder Ena Juhl: ”De mange fagligheder og baggrunde gør det muligt at arbejde tværfagligt, og det kvalificerer vores arbejde. Det er med til at skabe et anerkendende og rummeligt miljø, hvor vi kan åbne op for diskussioner med de unge og præsentere dem for forskellige holdninger og syn på verden“.

I FISKEN er der 10 fastansatte medarbejdere samt 20 engagerede frivillige, hvis baggrunde spænder over en bred palet af fagligheder. På tværs af den brede faglighed har alle medarbejdere og frivillige FISKEN et fælles ønske; at gøre de unge bevidste om deres eget potentiale og støtte dem i at få et sundt og godt ungdomsliv.

En smørrebrødsjomfru og en etnolog

I FISKEN sættes der pris på, at vi har frivillige som Jacob, der er uddannet smørrebrødsjomfru og Jesper, der er murer og historiker fra RUC. Mangfoldigheden mellem frivillige og ansatte er med til at skabe et rum, som giver de unge mulighed for at være lige netop det, de ønsker at være. Samtidig er hensigten, at diversitet i personale- og frivilligegruppe skal pirre de unges nysgerrighed og udvide både voksne og unges horisont. Nysgerrighed og åbenhed over for forskellighed nedbryder nemlig stereotyper og gør det muligt at bygge bro mellem de unge og det danske samfund. Derfor omfavner FISKENs leder Ena også de mange fagligheder og forskellige livserfaringer, som kan bruges i arbejdet med de unge.

Hvert halvår har FISKEN tre praktikanter, hvoraf to er tilknyttet Fritidsjobformidlingen og en i Værestedet. Som oftest er praktikanten i værestedet en studerende fra socialrådgiveruddannelsen.

I dette efterår er Nadia Vesterlind i praktik i FISKENs værested, og hun ser praktikopholdet, som en enestående mulighed for at få en fornemmelse af det vigtige relationsarbejde, som venter hende efter uddannelsen. I Fritidsjobformidlingen har der været mange studerende fra etnologi, men dette halvår er de to praktikposter besat af kandidatstuderende fra henholdsvis religionssociologi og pædagogik.

Studentermedhjælper i Fritidsjobformidlingen, Signe Geel, har brugt sin faglige viden fra etnologi til at forstå og arbejde med de kulturmøder som finder sted i FISKEN. Hendes teoretiske ballast har givet hende en forståelse af kulturmøder som noget positivt og givende: ”I stedet for at se forskellige kulturer, som noget der kan stride mod hinanden og besværliggøre mødet mellem to parter, så ser jeg det som noget, man kan lære af”.

Kulturmøder og brobygning

Det der driver Signe i hendes arbejde i FISKENs fritidsjobformidling er at være nysgerrig på, hvordan kultur kan komme til udtryk i forskellige sammenhænge og for Signe har det netop været lærerigt at se, hvordan disse kulturmøder ske i praksis.

Madlavning i Værestedet

Fra Signes etnologiske uddannelse har hun lært, at 2 dybdegående interviews er bedre en 10 overfladiske, og den tilgang stemmer godt overens med FISKENs filosofi. I FISKEN er en-til-en relationen særlig vigtig og detaljerne betyder noget, fordi relationerne er bygget på et fundament af anerkendelse og lydhørhed: ”Det er vigtigt at skabe et rum ud fra ideen om mangfoldighed, fordi alle skal føle, at der er plads til dem og det er der man får mulighed for at bygge bro”.

Den forskellighed der både er blandt FISKENs medarbejdere, frivillige og de unge er med til at skabe integration begge veje, og Signe har lært hvor vigtigt det er at kunne være sammen om “det fælles tredje”: ”Vi lærer af de unges kulturer og forståelser af verden, mens de lærer af vores. Alle lærer, at man godt kan være respektfulde, spille et spil med hinanden eller have en god samtale over et måltid mad, selvom man har forskellige baggrunde og forskellige holdninger”.

Medarbejdernes og de frivilliges skildringer fortæller, hvordan FISKEN har skabt et tolerant arbejdsmiljø og et anerkendende frirum for de unge. FISKENs vægtning af mangfoldighed er hver dag med til at udvide horisonter både hos ansatte og unge. Det er nemlig forskellighederne, der gør, at vi kan blive klogere i hinandens selskab.

Artiklen er udarbejdet af Mette Therkelsen, praktikant i Fritidsjobformidlingen