Flere unge får hjælp til jobsøgningen

I foråret 2017 kunne FISKEN foretage sin første fysiske udvidelse med en ny fritidsjobformidling i Kulbanekvarteret i Valby.

 

På en kølig forårsdag i marts blev FISKENs mangeårige drøm en realitet. I FISKEN havde vi gennem længere tid haft et ønske om at åbne en ny fritidsjobformidling og hjælpe endnu flere unge hjælp med at søge, få og fastholde et fritidsjob. Fritidsjobformidlingen skulle placeres i et område med mange unge, men med mangel på fritidsjobindsatser. En seksårig bevilling fra den A.P. Møllerske Støttefond muliggjorde, at FISKEN i 2017 kunne slå dørene op for en ny fritidsjobformidling i Valbys gamle kulbanekvarter.

Det er sociolog Lise Vindel, som står i spidsen for at opbygge og forankre den nye fritidsjobformidling. Lise har gennem sin uddannelse specialiseret sig indenfor gadekultur og kriminologi og har samtidig stor erfaring med projektbaseret arbejde. Derudover har FISKENs nye projektkoordinator et stærkt kendskab til FISKENs målgruppe. Lise har nemlig siden 2014 været tilknyttet FISKEN, både som frivillig og praktikant i Fritidsjobformidlingen Vesterbro samt mentor i FISKEN 18+.

Den første tid

Til juli har Lise været i Valby i fire måneder. De primære arbejdsopgaver har hidtil bestået af netværksdannelse og at styrke lokalområdets kendskab til FISKEN. Derfor er meget af Lises tid gået med at lære forskellige aktører i lokalområdet at kende, både ved at være med på gadeplan samt at planlægge forskellige kulturelle aktiviteter for de unge i samarbejde med Områdefornyelsen Kulbanekvarteret. Lise har således deltaget ved kulturfestivaller og idrætsdage i Valby og her oplyst både børn og voksne om Fritidsjobformidlingens tilbud. 

De første vejledende samtaleforløb med unge er også allerede påbegyndt. Det vil dog fortsat være en væsentlig opgave for Lise at lave opsøgende arbejde, så alle unge får kendskab til den nyankomne fisk. Endvidere bestå det opsøgende arbejde i at kontakte virksomheder med henblik på at indgå samarbejdsaftaler om ansættelse af fritidsjobbere.

I 2017 er målet for den nye fritidsjobformidling, at Lise skal have vejledende samtaleforløb med 30 unge, sikre 15 jobformidlinger samt afholde jobkurser for relevante aktører i lokalområdet.
Derfor er det vigtigt at arbejde på at opbygge relationer til de unge, så FISKEN Fritidsjobformidling Kulbanekvarteret bliver en lokalt kendt aktør på fritidsjobområdet i Valby.

 

Hvad gør FISKEN særlig?

Det særlige ved FISKENs tilgang er, at vi hjælper alle, og at vi gennem tæt samarbejde og gode relationer til unge og virksomheder kan matche den enkelte unge med en virksomhed.
FISKENs metode er helhedsorienteret, da vi klæder de unge godt på til arbejdsmarkedet gennem et personligt samtaleforløb, samtidig med at vi har et tæt samarbejde med virksomhederne og vejleder dem under og efter ansættelse.
Denne særlige tilgang har været anvendt og udviklet de seneste ni år i Fritidsjobformidlingen Vesterbro, og den samme succesfulde metode videreføres nu i Valby.

I FISKEN glæder vi os over, at vi i dag kan tilbyde endnu flere unge hjælp til at få et fritidsjob. I vores fremtidige nyhedsbreve vil vi løbende berette om udviklingen for den nye fritidsjobformidling i Valby.

 

 

Artiklen er skrevet af Katrine Ertmann, praktikant i Fritidsjobformidlingen.