Jobkursus for unge

Mulighed for at bestille et jobkursus

Du har mulighed for at bestille et jobkursus, hvis du enten underviser i en 9. eller 10. klasse samt andre klassetrin for de 13-17-årige elever i København eller arbejder i en ungdomsklub eller lignende. Vi har siden 2012 afholdt jobkurser på Vesterbro Nyskole, Tove Ditlevsens Skole, Engskolen, Kildevældsskolen, Ungdomsskolen, U-Turn, Kirsebærhavens Skole, Kvindeindvandrercenteret med flere.

Da interessen er steget for vores jobkursus år for år koster det 1000 kr. (inkl. moms) for et jobkursus.
Er du interesseret, så kontakt Signe Geel på mail: signe@fisken.org for at booke et kursus eller høre mere.

 

Program for jobkursus

 1. Introduktion af FISKENS Fritidsjobformidling
 2. Hvordan kan du søge et fritidsjob? Gennemgang af hvorledes der kan søges opfordret, uopfordret, gennem netværk eller praktik 
 1. Indsigt i opsætning af ansøgning og CV. hvad skal de unge være opmærksomme på, og hvad er en god ansøgning?
 1. 10 min. pause.
 2. En kort gennemgang af det danske arbejdsmarked, herunder forklaring af hvorfor vi betaler Skat, hvad er en fagforening og hvordan udbetales løn. 
 1. God og dårlig opførsel på en arbejdsplads, herunder tyveri på arbejdspladsen.
 1. 10 min. pause.
 2. Jobsamtale rollespil,
  hvor en til to kandidater får lov til at komme til en fiktiv jobsamtale og få feedback af resten af gruppen.
 1. Spørgsmål og evaluering af oplægget.
 2. Tak for i dag.

Oplægget tager to timer alt i alt inklusiv pauser. Oplægget er opbygget således, at det er interaktivt og inddrager de unge ved at stille skarpt på deres personlige erfaringer samt gøre brug af rollespil. Derudover formidles oplægget på en facon som de unge kan forholde sig til og fastholde deres koncentration.

De unge har efterfølgende mulighed for at komme ned i FJF og få hjælp til at søge et fritidsjob, såfremt dette ønskes.