FISKEN holder oplæg for nysgerrige forældre, som gerne vil vide hvordan de kan hjælpe deres unge ud på arbejdsmarkedet. Mange forældre oplever at mangle viden om regler og rettigheder, og det kan afholde dem fra at sende deres unge af sted på job. Men forældrenes støtte er en vigtig del af den unges vej mod et fritidsjob, og derfor rykker FISKEN ud!

Mødrene kigger forventningsfuldt på hinanden og på os. Vi bliver mødt af en sød duft af kanel og krydderi. Bordene er dækket med grønlige blomsterduge, frugt og nødder. Vi sætter vores præg på bordene med forskellige foldere og visitkort. Folderne ”Guide til fritids- & studie-job” og ”Sikker i butikken” skaber især interesse for mødrene. Vores opmærksomhed er rettet mod lokalets vægge, som er beklædt med store, flotte portrætter af forskellige kvinder med forskellige nationaliteter. Vi kan straks mærke, at vi træder ind i et rum, hvor der er plads til mangfoldighed.

En ung mand byder os som det første på lidt somalisk te: ”Nu skal I rigtig integreres. I skal smage den somaliske te! Det har I sikkert ikke smagt før.” Hans grin og hjertelige henvendelse til os skaber en uformel stemning, og vi føler os hjemme hos Indvandrer Kvindecentret. Den unge mand hedder Hasan Ibrahim og skal i dag fungere som vores tolk.

FISKEN er rykket ud på Indvandrer Kvindecentret på Nørrebro, som er et netværks- og kompetencecenter for etniske minoritetskvinder og deres familier. Vi er kommet for at gøre mødrene på centret klogere på, hvordan de kan hjælpe deres unge til at få og fastholde et fritidsjob. Mange af mødrene har børn under 18 år, som stadig bor hjemme. Derfor spiller forældrene en vigtig rolle i den unges vej til fritidsjob. Det er svært som ung at få og fastholde et fritidsjob, så de unge har brug for deres forældres støtte og vejledning i jobsøgningen. Men det kan også være svært for forældre – for hvordan hjælper man bedst sit barn ud på arbejdsmarkedet?

FISKEN opklarer misforståelser

Julie Granhøj er projektleder på Indvandrer Kvindecentret og har arbejdet på centret i seks år. Centrets vision er at styrke kvinderne ved at hjælpe dem til at tage ansvar for eget liv – Julie kalder det ”empowerment”. Gennem samtaler med både mødrene og deres børn oplever hun, at mødrene mangler viden om, hvordan de kan støtte deres unge i jobsøgningen. Julie fortæller: ”Kvinderne efterspørger viden om fritidsjob, for de kender ikke til de mange regler og rettigheder på arbejdsmarkedet for unge.”

Det er blandt andet en af grundene til, at Julie har taget kontakt til FISKEN. Hun forklarer videre: ”Jeg kan se, at der sker misforståelser for mange af kvinderne, som tror at de unge ikke har tid til at gå i skole, hvis de får et job. Min erfaring er, at hvis moren er bange for, at fritidsjobbet går ud over skolen, så er det ofte svært for den unge at fastholde et fritidsjob”.

Hun beskriver, at mange af mødrene ser skolen som det vigtigste for den unge. Af frygt for at et fritidsjob går ud over skolen, er nogle af forældrene forbeholdne overfor, at den unge får et fritidsjob. Derfor er det vigtigt for forældre at vide, hvor mange timer de unge må arbejde, hvilke typer jobs de må varetage eller hvor de kan få hjælp, hvis de oplever noget uretfærdigt på jobbet. Reglerne er netop til for at beskytte de unge og deres skolegang.

Børn har brug for støtte fra forældre

Ved at have et fritidsjob kan den unge få en større forståelse for, hvad man kan arbejde med og uddanne sig til i fremtiden. Flere undersøgelser viser, at fritidsjob styrker den unges mulighed for både uddannelse og job. Derudover er fritidsjob med til at styrke den unges personlige og sociale udvikling. Det giver mødrene til dagens oplæg os ret i!

Naciimo er en somalisk kvinde på 41 år og mor til fem. Naciimo har set meget frem til FISKENs besøg og er kommet direkte fra arbejde for at være med: ”Det er vigtigt, at børn får et arbejde, fordi det er godt for deres økonomi. Det er godt med pligter og ansvar. Og det er også godt socialt.”

Naciimo har selv hjulpet sine børn med at få et fritidsjob: ”Jeg har hjulpet mine to ældste piger. Jeg har gået ud med ansøgninger sammen med dem for at støtte dem, men også fordi den ene pige ikke turde gøre det selv.”. Naciimo forklarer, at hendes ene datter er genert og derfor havde hun brug for lidt ekstra hjælp: ”Det var vigtigt, at jeg tog med hende og opmuntrede hende. Nogle børn skal have et skub, og det er vigtigt, at forældrene giver dette skub.”

Naciimo er ikke den eneste af mødrene, der ser det som sin opgave at hjælpe sit barn til at få et fritidsjob. Over 14 kvinder var mødt op på Indvandrer Kvindecentret, og alle havde de et ønske om at få deres børn i job. Efter oplægget gav kvinderne udtryk for, at de havde fået ny viden om fritidsjob og lært, hvordan de kan hjælpe deres børn i vejen mod job.

Kvindernes oplevelse viser, hvor vigtigt det er at oplyse forældre om fritidsjob, så de bedst muligt kan støtte deres børn i vejen mod job. Mødrene på Indvandrer Kvindecentret vil i hvert fald gerne støtte deres børn, og det bliver fremover nemmere, når de nu har fået mere viden om fritidsjob.

Da vi forlader Indvandrer Kvindecentret er alle borde ryddet for foldere og visitkort. Vi lover at tage ekstra med næste gang, hvor vi skal holde oplæg for deres børn.

 

Artiklen er skrevet af Anne Mahler & Marie Bjørg Møller, praktikanter i FISKEN.