Årets resultater i FISKENs fritidsjobformidling byder på tal, som man kan varme sig på i den kolde tid. 

År 2017 nærmer sig sin ende, og det har været et travlt og spændende år for FISKENs Fritidsjobformidling. I årets gang er der blevet udviklet nye tiltag og to fysiske udvidelser har betydet, at FISKEN har spredt sig til nye geografiske områder i København. I foråret slog FISKEN dørene op for en ny fritidsjobformidling i Københavns Kulbanekvarter i Valby, og i august kunne vi åbne en satellitafdeling i Sydhavnen. De nye afdelinger skal varetage den store efterspørgsel, der er for at få hjælp til at søge og få et fritidsjob. Både i Valby og Sydhavnen er det nye tilbud blevet taget godt i mod, og begge afdelinger har godt gang i vejledningssamtalerne, hvor de hjælper de mange motiverede unge med jobsøgningen. Derudover deltager Lise og Katrine, som er de ansvarlige projektmedarbejdere for henholdsvis Valby- og Sydhavnsafdelingen, ofte i lokale kultur- og fritidsarrangementer, hvor de gør opmærksom på FISKENs fritidsjobindsats og skaber kontakt til lokale unge.

Stor interesse for fritidsjob

Der har i 2017 været rekordstor efterspørgsel på hjælp til at søge, få og fastholde et fritidsjob. Mange unge har benyttet sig af FISKENs tilbud om hjælp til finde et fritidsjob, hvilket har resulteret i, at hele 205 unikke unge har modtaget personlige vejledninger i Fritidsjobformidlingen i 2017. Særligt hjælp til at skrive en ansøgning er efterspurgt og et behov, som de unge giver udtryk for – og hjælpen er værdsat. En ung, der har opsøgt Fritidsjobformidlingen, fortæller: “Jeg kom i FISKEN for at få hjælp til at skrive en ansøgning og søge et job. Det giver en kæmpe stor glæde at få hjælp af andre”.
De unge efterspørger dog ikke kun personlige vejledninger. Fritidsjobformidlingens onlinevejledning på Facebook er hyppigt brugt af de unge, og vi har således i år haft alene 819 vejledninger via Facebook. Det er væsentligt for FISKEN også at kunne tilbyde vejledning over Facebook, da vi hjælper flest ved at målrette vores tilbud til de unges behov og livsstil. Samtidig giver Facebook os mulighed for at komme i kontakt med unge, som kan være utrygge ved at komme til personlige samtaler, men hvor onlinekontakten kan bidrage til, at de unge ønsker en egentlig samtale.

I Fritidsjobformidlingen oplever vi, at de unge gør en enorm indsats i jobsøgningen, hvilket også har resulteret i, at mange unge har fået et fritidsjob i årets løb. Fritidsjobformidlingen kan således notere hele 151 fritidsjobformidlinger i 2017! Men ansættelserne bør ikke stå alene. Opgørelser viser nemlig, at størstedelen af de unge, der har fået job i 2017, har fastholdt deres fritidsjob i længere end 3 måneder. Det skyldes, at mange af de unge oplever det som givende at have et fritidsjob. Som en ung jobsøger udtrykker det: ”Man finder ud af, at det er fedt at have et ansvar, og så er det fedt at tjene mine egne penge”.

De unge i Fritidsjobformidlingen

I 2017 har Fritidsjobformidlingen oplevet en tilstrømning af unge fra et bredere geografisk område end tidligere. Størstedelen af de unge, som opsøger Fritidsjobformidlingen, kommer fra København og omegn. Heraf bor de fleste på henholdsvis Vesterbro, Nørrebro, Valby, Sydhavnen og Brønshøj. Vi oplever dog i stigende grad, at de unge kommer langvejsfra, og vi har således haft unge Fredensborg, Rødovre og Roskilde. Det understreger blot unges engagement og ikke mindst at de gerne rejser langt for at få vejledning, som de synes taler til dem.

Størstedelen af de unge, som opsøger Fritidsjobformidlingen, er født i Danmark. Vi ser dog, at langt de fleste, nærmere bestemt 77 %, enten en mor eller far som ikke er født i Danmark. Forældrene kommer oftest fra lande som Marokko, Somalia, Irak eller Pakistan. Derudover viser vores data, at flere af de unge kommer fra hjem, hvor enten mor eller far ikke er i arbejde. Det har ofte den betydning, at disse unge ikke har samme muligheder for at opnå viden om det danske arbejdsmarked og hvordan man søger og varetager et fritidsjob som unge, der kommer fra hjem med arbejdende forældre. Det kan være udfordrende for unge at skabe en tilknytning til samfundet, hvis kulturelle eller sproglige barrierer i hjemmet gør, at de ikke kan få hjælp til jobsøgningen. I Fritidsjobformidlingen gør vi derfor meget ud af at komme hele vejen rundt om alle aspekter ved et fritidsjob. Det betyder, at vi eksempelvis ved samtalerne i fællesskab med den unge gennemgår, hvordan man opfører sig på arbejdspladsen, og at man skal huske at tage jakken af og give et fast håndtryk til jobsamtalen. Den samtale er med til at ruste de unge til at gennemføre en jobsamtale og til at varetage et fritidsjob.

Udover vejledningerne har vi i løbet af året afholdt jobkurser på folkeskoler, ungdomsskoler og ungdomsklubber for at nå ud til flest mulige unge og hjælpe dem med jobsøgningen. I 2017 har vi afholdt 22 jobkurser på Vesterbro, Sydhavnen, Valby, Frederiksberg og København NV. Formålet med jobkurserne er at klæde de unge på til arbejdsmarkedet og gennem oplæggene give dem viden om den gode ansøgning, jobsamtalen, opførsel på arbejdspladsen og FISKENs tilbud.

Vi glæder os til at fortsætte arbejdet i håbet om, at vi i det kommende år kan bygge bro for endnu flere motiverede unge.

 

Artiklen er udarbejdet af Josephine Jensen, praktikant i FISKENs Fritidsjobformidling.