FJF i tal

FJF

 • FJF har siden 2013 formidlet mere end 300 jobs til unge, der ikke på egen hånd har kunnet få et arbejde.
 • FJF afholder ca. 12-15 jobkurser om året for skoleklasser i København

De unge

 • FJF afholdte i 2016 292 jobforberedende samtaler
 • FJF formidler mellem 80-120 fritidsjob om året
 • Ca. 10 procent af de unge har plettet straffeattest
 • 80 procent af de unge har anden etnisk baggrund
 • Af de unge der henvender sig er ca. 55 procent drenge og 45 procent piger
 • I en netop afsluttet opfølgningsrunde fik vi fat i 170 unge, som i tidens løb var kommet i job via FJF. De 170 unge havde i gennemsnit fastholdt deres job i 6,2 måneder.

Statistik

 • I 2016 formidlede FJF 121 stillinger 
 • I 2015 formidlede FJF 87 stillinger
 • I 2014 formidlede FJF 57 stillinger
 • I 2013 formidlede FJF 43 stillinger