Manga-klub, madlavning, bordfodboldturnering, dans, make-up salon – i FISKEN sker der mange ting, som har et særligt formål udover at skabe god stemning. Det handler nemlig om at skabe stærke relationer og fællesskab igennem fælles interesser.

”Jeg kommer i FISKEN, fordi der tit sker noget sjovt og her er nogle rigtig gode mennesker at snakke med. Og hvis jeg for eksempel har en dårlig dag, så er det bare rigtig rart at komme her og lave noget andet” – ung i FISKEN.

I FISKEN kan unge få vejledning og hjælp til fritidsjob, praktikpladser, lektier og hvad der ellers fylder i overgangen fra ung til voksen. Her er et særligt fokus at opbygge stærke relationer mellem både unge, frivillige og ansatte igennem idéen om det fælles tredje.

Det fælles tredje, er et pædagogisk begreb, hvis omdrejningspunkt er at finde områder, hvor der kan skabes et fælles interesseområde mellem den unge og i dette tilfælde en frivillig eller ansat. Ved at have et fælles tredje kan man hjælpe de unge med at løfte og løse en given opgave.

Katrine Ertmann er ansvarlig for at koordinere aktiviteter i værestedet og når man spørg hende, hvordan hun bruger og drager nytte af det fælles tredje i FISKEN og i arbejdet med de unge, svarer hun sådan her:

”For at opbygge tillidsfulde og trygge relationer med de unge tager arbejdet i værestedet ofte udgangspunkt i metoden det fælles tredje. Det indebærer, at der er en fælles aktivitet, som er omdrejningspunktet for samværet med de unge. De unge og de voksne mødes omkring en aktivitet, som eksempelvis madlavning, hvor der tages et fælles ansvar for, at maden bliver lavet, at bordet bliver dækket, og at køkkenet bliver rengjort.”

Det fælles tredje kan bruges i alle sammenhænge, hvor man har med en ung at gøre, ligesom at jobsøgningen er det fælles tredje, når FISKEN hjælper unge med at søge fritidsjob.

Danny som er ansat i værestedet, men som også er frivillig mentor, bruger musikken som det fælles tredje i relationen til hans mentee. Her har de et fælles interesseområde og et omdrejningspunkt for deres samtaler, som på den måde styrker relationen og tilliden mellem de to.

“Altså det at være sammen om en aktivitet styrker relationerne og de fælles oplevelser, er ofte gode samtaleåbnere, som kan give anledning til mere personlige samtaler”, fortæller Katrine.

Om det er musik, mad eller manga spiller ofte ingen rolle. I FISKEN handler det om at finde den bedste vej til et trygt rum, der kan danne grobund for at bygge stærke relationer og fællesskaber.