På SOSU H har FISKEN skabt et helle for skolens elever, hvor de kan møde nye og gamle venner, og få en snak om ungdomslivets mange valg

“Jeg er glad for at komme i klubben, fordi jeg kommer tættere på mine venner i klassen og møder nye mennesker fra andre hold. I stiller gode spørgsmål omkring fritidsjob og uddannelse, der får os til at tænke, og man kan mærke, at I gerne vil hjælpe os.” 

Sådan siger en bruger af FISKENs Onsdagsklub på SOSU H på Vesterbro.

Hver onsdag bliver SOSU Hs kantine forvandlet til ’FISKENs Onsdagsklub’ – en social og faglig klub for skolens elever, som faciliteres af frivillige og ansatte fra FISKEN. Her mødes elever på tværs af hold og årgange, til et spil UNO og en god snak om alt det, der rør sig på skolen og i ungdomslivet generelt. FISKENs Onsdagsklub er en del af FISKENs uddannelsesprojekt og mentorprojekt. Klubben har til formål at skabe fællesskab og bedre trivsel blandt eleverne på skolen og derigennem bidrage til, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse. Klubben har været velbesøgt hele foråret og særligt en pigegruppe fra skolens 10. klasse har været faste brugere af klubben siden januar. 

Eleverne beskriver klubben som et fristed på skolen, hvor de har mulighed for at stresse af og tænke på noget andet. Samtidig fremhæver de, at Onsdagsklubben hjælper dem til at føle sig mindre alene på uddannelsen. I klubben kan de være sociale med deres klassekammerater efter skoletid, spille spil og tale med frivillige voksne om emner som uddannelsesvalg, familieforhold, tidligere skoleforløb, fritidsjobs og så videre.

Vi glæder os til at fortsætte klubben efter sommerferien, og byde velkommen til alle de nye elever, der starter på skolen til august.