Tætte relationer og det at indgå i et fællesskab har stor betydning for vores mentale sundhed og trivsel. Vi har alle brug for at opleve, at vi er en del af noget og at vores tilstedeværelse betyder noget – for nogen. Derfor er fællesskaber også en grundværdi i FISKENs arbejde.

Gennem FISKENs forskellige tilbud skaber vi stærke relationer mellem unge og voksne, der styrker unges tro på egne evner og lyst til at indgå i nye fællesskaber. FISKENs mission er at skabe gode ungdomsliv for alle unge og brobygge dem, som bevæger sig på kanten af samfundet, til sunde og stærke fællesskaber. Det gør vi bl.a. i samarbejde med en række af seje foreninger, virksomheder og samarbejdspartnere, der også har fællesskab i fokus.


“Gode fællesskaber er altafgørende, og især for unge mennesker som har svært ved at finde deres identitet eller på den ene eller anden måde er sårbare. Gode fællesskaber som FISKEN er vigtige, da de skaber et alternativ til de unges problemer, og kan være med til at inkludere dem og give dem nogle stærke relationer og gode tilhørsforhold i samfundet og i deres hverdag”, siger Katina Ali Rasmussen, som er forkvinde og talsmand for Amal Hayat, der er en af FISKENs samarbejdspartnere.

Katina har efterhånden besøgt FISKEN flere gange og sammen kæmper vi for, at unge kommer ud af de usunde fællesskaber og i stedet bliver en aktiv del af samfundet. Katina fortæller, at FISKENS tilbud og fællesskab er særligt vigtigt for unge, som oplever ensomhed eller som mangler et netværk:

FISKEN er et rigtig godt sted for unge at komme. I FISKEN er de frivillige troværdige, tillidsfulde og tilgængelige og de lytter til de unge og deres behov. De bygger bro til samfundet, til uddannelse, til jobs og til sunde fællesskaber, og så har de en daglig kontakt til de unge og har derfor mulighed for at skabe tillidsfulde relationer”, siger Katina.

Niclas, som er frivillig i FISKENS værested, er meget enig med Katina. Han fortæller hvordan han oplever, at fællesskaberne i FISKENS værested virker enormt positivt på de unge:

”Jeg oplever, at de unge får et godt tilhørsforhold til FISKEN, fordi det er et anonymt rum uden registrering, hvor de unge mødes af frivillige som interesserer sig for dem og anerkender dem. De får den opmærksomhed som de måske mangler derhjemme, og får et fællesskab hvor de føler at der er plads til dem som de er”, siger Niclas.

Kender du unge, som mangler et netværk eller som har brug en hjælpende hånd til at finde job, uddannelse, eller praktik? Så kontakt FISKEN på 33 31 97 55 eller skriv på info@fisken.org.

FISKEN er for alle unge mellem 13-24 år og holder til på Vesterbro i København og i Valby.