FISKENs værested er et åbent og gratis fristed for unge mellem 13-24 år. Her arbejder vi hver dag for at opbygge, motivere og vejlede unge, som har brug for støtte til at finde sin vej i livet.
Sammen med FISKENs mentorprojekt og fritidsjobformidling er Værestedet omdrejningspunktet for vores arbejde, og vi lægger stor vægt på, at tilbuddene gensidigt komplementerer hinanden.
Værestedet benyttes af cirka 60-65 faste brugere, og personalet udgøres af ti frivillige, tre deltidsansatte, en praktikant og DIG.

FISKEN er en arbejdsplads med højt til loftet, plads til forskellighed og fokus på faglig sparring. Vi har en dynamisk og spændende hverdag, og vi tilbyder et socialt og uhøjtideligt arbejdsmiljø.

Jobprofil
Vi søger en medarbejder, som skal være gennemgående figur for de unge i Værestedet. Du vil være ansvarlig for tilrettelæggelse af fællesspisning fire gange ugentligt samt aktiviteter i og uden for Værestedet. Udover arbejdet med de unge skal du stå for koordinering og kontakt til øvrige ansatte og frivillige i Værestedet, herunder udarbejde vagtskema.
Du skal endvidere deltage i Vesterbros SSP-arbejdsgruppe og være praktikvejleder for den tilknyttede socialrådgiverstuderende.

Faglige krav
• Uddannet pædagog, socialrådgiver eller skolelærer med min 8-10 års erfaringer
• Praktisk arbejdserfaringer med unge i udsatte positioner med flerkulturel baggrund
• Erfaring med pædagogisk dokumentation
• Erfaring med at arbejde i ngo-verdenen
• Gerne erfaring med projektledelse og praktikvejledning

Personlige kompetencer
• Anerkendende og initiativrig tilgang til brugere, frivillige og ansatte
• Målrettet og struktureret med udpræget sans for organisering
• Naturlig lyst og flair for samarbejde, også i en dynamisk hverdag
• Optimistisk, engageret og med en naturlig drivkraft
• Flersprogethed er en fordel

Arbejdstid og lønforhold
Stillingen er 37 timer ugentligt fordelt på 4 dage, mandag: 11-21.30, tirsdag: 12-21.30 og onsdag + torsdag: 10-18.
Lønnen udgør 31.000 kr./mdr. inkl. frokostpause og 8 % pension. Vi tilbyder derudover en god ferieordning med 10 ugers ferie, som følger skolernes feriekalender.

Yderligere oplysninger om stillingen kan kun fås ved personligt fremmøde i FISKEN fredag den 4. maj kl. 14-16 eller tirsdag den 15. maj kl. 16-18. Du kan finde yderligere information om FISKEN på www.fisken.org samt på Facebook og Instagram.

Ansøgningsfrist
Ansøgning, CV, eksamenspapirer og eventuelle anbefalinger sendes til FISKENs leder Ena Juhl på ena@fisken.org senest den 25. maj 2018.

Ansættelsessamtaler afvikles den 6. og 7. juni 2018.

__________________________________________

Om FISKEN

FISKEN er en non-profit ngo, som i 34 år har været et fristed og holdepunkt for unge. Vores tilbud består af et værested, hvor unge kan indgå i positive fællesskaber med voksne og andre unge, en fritidsjobformidling, som hjælper unge med at komme godt ud på arbejdsmarkedet, et mentorprojekt for unge over 18 år samt hjælp til søgning af opholdstilladelse og statsborgerskab.

Frivillighed er en vigtig del af FISKENs dna, og 70 % af vores personale udgøres derfor af frivillige, som er fordelt på de forskellige tilbud.

FISKEN er en aktiv aktør på Vesterbro med tætte partnerskaber og samarbejder inden for unge- og socialområdet.