Donationer

2022

 • Den A.P. Møllerske støttefond
 • Tuborgfondet
 • Augustinus Fonden
 • Trygfonden
 • Det Obelske Familiefond
 • Lauritzen Fonden
 • Simon Spies Fonden
 • Metro-Schrøder-Fonden
 • Lemvigh-Müller Fonden
 • Robert Storm Petersen og Ellen Margrethe Storm Petersens Mindefond
 • Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune
 • Børne- og ungeforvaltningen i Københavns Kommune
 • Paragraf 18 i Københavns Kommune
 • Åben Skole i Københavns Kommune
 • Områdefornyelsen i Kulbanekvarteret Valby
 • Socialstyrelsen
 • Ungdommens Røde Kors
 • Vesterbro Ungdomsgård
 • Logen Syvstjernen
 • Kusine Bodil
 • Anonym

2021

 • Augustinus Fonden
 • Asta og Jul. P. Justensens Fond
 • Den A.P. Møllerske Støttefond
 • Københavns Kommune
 • Lemvigh-Müller Fonden
 • Metro Schrøder Fonden
 • Simon Spies Fonden
 • Trygfonden
 • Tuborgfondet
 • Vesterbro Lokaludvalg