2016
 • Arnes Børne- og Ungdomsfond
 • Den A.P. Møllerske Støttefond
 • Fonden af 1982
 • Robert Storm & Ellen Storm Petersens Mindefond
 • Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond
 • Simon Spies Fonden
 • Nordea fonden
 • Den Sociale Fond for Børn og Unge
 • Lemvigh-Müller Fonden
 • ANT-Fonden
 • Frantz Hoffmanns Mindelegat
 • Giro 413
 • Metro-Schrøder Fonden
2015
 • Arnes Børne- og Ungdomsfond
 • Vesterbro Lokaludvalg
 • Sognedagen Helleruplund Kirke
 • Simon Spies Fonden
 • Nordea Fonden
 • Ole Kirk’s Fond
 • Sportgoodsfonden
 • Metro.Schrøder Fonden
 • Den Sociale Fond for Børn og unge
 • Verena Merz & Otto Kjærgaards Børnefond
 • ANT Fonden
 • Fonden af 24. december 2008
 • Augustinus Fonden
 • Fonden af 1982
 • Jyllands-Postens Fond
 • Lauritzen Fonden
 • Matthæus Kirken
 • Robert Storm & Ellen Storm Petersens Mindefond
 • Sct. Matthæus Kirke
 • Sussi og Peter Robinsohns Fond
 • Tømmerhandel Johannes fogs fond
2014
 • Arnes Børne- og Ungdomsfond
 • Vesterbro Centrale Områdefornyelse
 • Jyllands-Posten Fond
 • Ludvigsens Legat
 • Odd Fellow Ordenen
 • Café Sweet Surrender
 • Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond
 • Augustinus Fonden
 • Solar Fonden
 • Robert Storm Petersen og Ellen Storm Petersens Mindefond
 • Frantz Hoffmanns Mindelegat
 • Jubilæumsfonden af 12/8 1973
 • Lauritzen Fonden
 • Peter, Ingrid og Ralph Hernöe’s Almennyttige Fond
 • Vesterbro Lokaludvalg
 • Louis Petersens Legat
 • Fonden af 1982
 • Lemvigh-Müller Fonden
 • Børnelegatet af 1976
 • Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond
2013
 • Vesterbro Centrale Områdefornyelse
 • Vesterbro Lokaludvalg
 • Arnes Børne- og Ungdomsfond
 • Sct. Matthæus Kirke
 • Den A. P. Møllerske Støttefond
 • TrygFonden
 • Det Obelske Familiefond
 • Susi og Peter Robinsohns Fond
 • Pulje for Borgerinitiativer
 • Fredrik og Emma Kraghs Mindefond
 • Eliaskirken
 • Børnelegatet af 1976
 • Lauritzen Fonden
 • Solar Fonden
 • Metro-Schrøder Fonden
 • Fonden af 1982
 • Robert Storm Petersen og Ellen Margrethe Storm Petersens Mindefond
 • Simon Spies Fonden
 • Super Brugsen, Matthæusgade
2012
 • Vesterbro Områdefornyelse
 • Carl August og Jenny Andersens Fond
 • Fonden Roskilde Festival
 • Lauritzen Fonden
 • Børnelegatet af 1976
 • Vesterbro Lokaludvalg
 • Frederik og Emma Kraghs Mindelegat
 • Simon Spies Fonden
 • Arnes Børne- og Ungdomsfond
 • Fonden af 1982
 • Susi og Peter Robinsohns Fond
 • Flemming Hansens Familiefond
 • Enghave Sogns Menighedspleje
 • Børnesagens Fællesråd
 • Augustinus Fonden
 • Robert Storm Petersens Fond
 • Sct. Matthæus Sogns Menighedspleje
 • Maria Kirken
 • Otto og Gerda Bings Mindelegat
2011
 • Egmont Fonden
 • Kommandør Valdemar de Coninck og Hustrus Legat
 • Det Obelske Familiefond
 • Fonden af 1982
 • Peter, Ingrid og Ralph Hernøes Almennyttige Fond
 • Sct. Matthæus Kirke
 • Susi og Peter Robinsohns Fond
 • Robert Storm Petersen og Ellen Storm Petersens Mindefond
 • Otto og Gerda Bings Mindelegat
 • Enghave Kirke
 • Kristkirken
 • Mariakirken
 • Børnesagens Fællesråds Julekollekt
2010
 • Egmont Fonden
 • BG Fonden
 • Arnes Børne- og Ungdomsfond
 • A.P. Møller Fonden
 • Fonden Roskilde Festival
 • Odd Fellow Ordenens Børnefond af 1994
 • Sct. Matthæus Kirke
 • Settlement
 • Børnelegatet af 1976
 • Robert Storm Petersen og Ellen Storm Petersens Mindefond
 • Paula Fanny Johanne og Bertrand Olsens Legat
 • Pax Fondet
 • Danmarks Radios Ønskekoncerter, giro 413
 • Susi og Peter Robinsohns Fond
 • Mariakirken