I FISKEN er stærke relationer og fællesskaber et bærende element i vores arbejde. Vi ved, at der ikke er en one-size-fits-all og at mange af FISKENs unge har brug for at komme ned i lokalerne på Vesterbro, hvor de kan møde voksne ansatte og frivillige og få hjælp til det, som de har brug for. Og særligt det fysiske møde er for mange af FISKENs unge vigtigt. Så hvad gør man, når verden lige pludselig kun mødes digitalt?!

Med corona-krisen har vi taget et stort skridt ift. at opkvalificere vores indsatser digitalt. Det har været en udfordrende og spændende proces, hvor vi også har lært flere ting. Vi har blandt andet lært, at det kræver særlige metoder og redskaber at skabe relationer og netværk digitalt med FISKENs unge. Der er ofte en forventning om, at unge i dag er digitalt stærke, men sådan forholder det sig ikke for mange af FISKENs unge. Derfor kræver det fx træning i både det tekniske og det sociale, når de unge skal mødes online og bruge sociale medier, mails, skype, google m.m. for at være en del af FISKENs fællesskab og tilbud. For nogle unge, er det slet ikke muligt at være tilstede digitalt og for andre unge, har det været en fordel at få en digital mulighed i FISKEN. Vi har nemlig også erfaret, at vi kan nå flere og andre unge, når vi tilbyder digitale vejledninger i forbindelse med fx fritidsjob og praktik.

Digital vejledning i job og praktik

FISKENs vejledning i fritidsjob og praktikpladser blev forvandlet til en digital indsats, da Danmark lukkede ned i marts. Det har lige siden været muligt at benytte sig af den digitale vejledning, selvom vi har åbnet FISKEN op igen. Det er dog rigtig vigtigt for os, at selve relationen er i fokus, selvom det foregår digitalt. De unge skal kunne føle sig trygge og mærke, at vi er nærværende og møder dem i øjenhøjde, selvom de ikke kan se os. Som med den fysiske vejledning tilpasser vi os den enkelte unge, og tager udgangspunkt i den unges situation. Det handler fx ikke kun om at skrive en ansøgning, for der er og skal altid være plads til en snak om, hvordan de unge har det, og hvad der ellers fylder. Samtidig gør vi en stor dyd ud af at klæde de unge på til jobbet eller praktikken.

Under corona-krisen har vi vejledt både gennem telefonsamtaler og chat. Vi har taget forskellige værktøjer i brug alt efter, hvad der passede den unge. Et eksempel er, at vi har delt dokumenter online, så det har været muligt at skrive i det samme dokument, selvom vi ikke er i samme rum. Det fungerer rigtig godt, når man samtidig har hinanden i røret. Se videoen om Hamdi, der fik online vejledning her

Efter FISKEN er begyndt at tilbyde digital vejledning har nye unge også opsøgt os. Vi oplever nemlig, at der er nogle unge som faktisk foretrækker at få hjælp digitalt fremfor at møde op i FISKEN:

”Nogle unge har virkelig taget vores digitale tilbud til sig. Jeg tror, det tiltaler en målgruppe, som vi normalt ikke når og derfor er vi også rigtig glade for at fortsætte vores digitale indsats,” fortæller Marie fra FISKEN.

Digitale fællesskaber er ikke nemme for alle unge

Lidt sværere har det været at skabe et digitalt fællesskab omkring fællesspisning og de aktiviteter, som er populære blandt de unge, som kommer meget i FISKENs værested.Det har været udfordrende for flere unge at være online og bruge digitale medier til at være en del af det fællesskab, som de har i FISKEN. Derfor har vi sat ekstra ind ift. at være synlige på fx Facebook og har faciliteret digitale aftner, hvor nogle af de unge, er mødtes.

”I værestedet har vi fx lavet en personlig Facebook-profil, som har skabt et digitalt socialt rum og faciliteret, at unge som måske ikke har et stort netværk, kan mødes og holde kontakten med andre unge”, siger Katrine, ansvarlig for værestedet.

Efter FISKEN igen er åbnet op, er de digitale fællesspisninger dog ikke et stort hit, men FISKENs online synlighed og digitale samtaler med de unge fortsætter og fungerer rigtig godt til at engagere dem i FISKENs kommende aktiviteter. På samme måde har FISKENs mentorer skabt nye måder at være der på for deres mentees. Hvor de normalt mødes fysisk eller i FISKEN, har de i stedet skrevet langt flere sms’er og talt i telefon:

”Det har været ret udfordrende både for mentorerne og deres mentees at ”nøjes” med telefonsamtaler og gåture med stor afstand, men jeg synes virkelig de har været seje og fået det bedste ud af situationen. Og så har det jo givet anledning til også at snakke om nogle nye emner relateret til det digitale, når vi har haft vores erfaringsudvekslinger. Det har selvfølgelig styrket vores indblik i både de unges brug, men også begrænsninger ift. digitale medier”, siger Casper Jensen om mentorindsatsen.


Da FISKEN gik online blev vi helt klart klogere på, hvordan vi kan engagere vores målgruppe digitalt. Eller i hvert fald, hvordan vi styrker vores nuværende arbejde ved også at være mere tilstede digitalt. Vi kan se nye potentialer ift. at nå bredere ud og få flere oplyst om, hvad FISKEN kan tilbyde unge – både fysisk og digitalt.

Vi glæder os til igen at sætte gang i FISKENs indsatser efter sommerferien, hvor vi også sætter gang i fællesspisning, opkvalificerende kursurser, vejledning ift. statsborgerskab, lektiehjælp og meget mere.


Vil du følge med i vores arbejde? Så giv FISKEN et likeFacebook, Instagram eller LinkedIn

Under corona-krisen fik FISKEN midler af Augustinusfonden til at opkvalificere den digitale.