Mange unge føler sig ikke repræsenteret ved kommunalvalg og har svært ved at se, hvorfor valget er relevant for dem. Forud for kommunalvalget i november inviterede FISKEN derfor til politisk ungefestival for at gøre unge og kommunalpolitikere klogere på hinanden.

 

Når Danmark skal til valg, fyldes byerne op af valgplakater og morgenmadsuddelende politikere, og vi mindes om, at det snart er tid til at stemme. Det er dog ikke alle, som smittes af valgfeberen. Særligt én gruppe har svært ved at finde engagementet, nemlig de unge. Det gælder ikke mindst ved kommunalvalg, hvor de 17-24-årige står for den laveste valgdeltagelse i befolkningen.

Det manglende engagement skyldes særligt, at mange unge – især unge med svære vilkår – ikke oplever, at kommunalpolitik har indflydelse på deres hverdag. De opfatter i høj grad deres problemer som individuelle og ikke noget, som politikerne og samfundet kan hjælpe med. Som Maja Thorsteinsson, souschef i FISKEN, forklarer:

For mange unge er politik en fjern verden. De føler sig hverken set, hørt eller forstået. Det gælder ikke mindst for de unge, som ofte også er usynlige i den politiske og mediemæssige virkelighed.
I FISKEN møder vi ofte unge, som føler sig alene med deres udfordringer. De unges udfordringer kan handle om alt fra mistrivsel på uddannelsen, bolignød til ensomhed, psykisk sårbarhed og arbejdsløshed. Problematikker, som i høj grad udspringer af strukturelle og samfundsmæssige forhold.

Den opfattelse satte FISKEN sig for at ændre forud for kommunalvalget i november. Ved en politisk ungefestival skulle de unge være i centrum. Her skulle deres liv, glæder og udfordringer på bordet, og politikerne skulle lytte og lære.

Et ungdomsliv med venner, skole og fremtidsbekymringer

En råkold efterårsmorgen kunne FISKEN slå dørene op for elever fra tre københavnske skoler i Fællessalen på Christiansborg. Over 90 unge fra erhvervsuddannelser, ungdomsskoler og en sprogskole var inviteret ind i magtens centrum til en dag i demokratiets tegn.

Ungefestivalen blev åbnet af folketingsmedlem Rosa Lund fra Enhedslisten, som i sin tale opfordrede de unge til at råbe op og kræve at blive højt. Med en afsluttende tilskyndelse til de unge om at opsøge lokal- og landspolitikere, hvis de havde noget på hjerte, indviede Rosa Lund dagen.
De efterfølgende timer talte, debatterede, reflekterede og argumenterede de unge sig igennem politiske workshops, quizzer og holdningsøvelser om kommunalpolitik. De satte ord på deres hverdag, fremtidsdrømme og ikke mindst de udfordringer, de oplever som unge i dagens Danmark. Særligt fyldte mistrivsel, ensomhed, kultursplittelse og bekymring for ikke at kunne gennemføre skole eller uddannelse.   

I den efterfølgende paneldebat blev ni engagerede kommunalvalgspolitikere stillet over for de unges liv. Debatten tog udgangspunkt i de fire ungevalgte temaer; uddannelse, beskæftigelse, trivsel og billige ungdomsboliger. Politikerne drøftede lystigt og forklarede deres mærkesager, og efter debatten var både unge og politikere blevet klogere på hinanden. Forhåbentlig var de unge også blevet klogere på, hvor krydset skulle sættes den 16. november.