2021 har været travl for FISKEN, og det vidner årets resultater også om. Aldrig er der afholdt så mange workshops og oplæg på skoler og ungdomsuddannelser. Samtidig har FISKENs rådgivningsindsats om statsborgerskab og opholdstilladelse haft rygende travlt.

Lad os slå fast med det samme: Al snak om uengagerede og sløve unge må straks og for altid manes til jorden! Det understreger FISKENs opgørelse over antallet af personlige vejledninger i årets løb. Samlet er der afholdt 909 invididuelle vejledningssamtaler med unge fordelt over alle FISKENs indsatser. Vejledningerne omhandler fritidsjob, uddannelse og praktik, personlige problemer samt søgning om statsborgerskab og opholdstilladelse. 
Størstedelen af vejledningerne har været fysiske, men en mindre del har foregået digitalt. Et forår præget af corona betød flere online vejledninger, og til trods for et nedlukket samfund blev de unge ved med at opsøge FISKENs hjælp. 

FISKEN har dog ikke kun haft travlt med vejledninger. En stor del af året har vi været på farten for at fortælle unge om fritidsjob, uddannelse og praktik. Her har vi holdt oplæg, workshops og fritidsjob- og uddannelsescafeer på skoler, ungdomsuddannelser og ungdomsklubber i København og omegn. I alt er det blevet til 65 udgående fritidsjob- og uddannelsesarrangementer for mere end 600 unge. 

I vores rådgivningstilbud om statsborgerskab og opholdstilladelse hjælper vi unge med indsigt i ansøgningsprocesser, krav, deadline og kontakt med offentlige myndigheder. I år har over 70 unge fået hjælp til at søge om enten opholdstilladelse eller statsborgerskab. Reglerne og procedurerne er komplekse, og det er ofte tidskrævende og omfattende at gå i gang med ansøgningsprocessen. Samtidig er der mangel på gratis tilbud, som kan hjælpe unge med deres sag. Knapheden på nærliggende tilbud afspejler sig også i de unges geografi. Foruden København kommer en væsentlig del nemlig fra omegnskommuner ligeså vel som flere har bopæl i Jylland og på Fyn. Det understreger blot vigtigheden af FISKENs tilbud. 

 

Det frivillige fundament

FISKENs stærke resultater ville ikke være opnået uden vores fantastiske frivillige. FISKENs DNA er baseret på frivillighed, og vores frivillige medarbejdere er et afgørende element i foreningens arbejde med unge. De frivillige bidrager med engagement, nysgerrighed og diversitet, og gennem mødet med forskellige tankesæt, liv og baggrunde udvides de unges horisont og forståelse af verden.

Af samme grund lægger FISKEN vægt på, at frivillige er en stor del af FISKEN. Faktisk udgøres 79 % af foreningens samlede personale af frivillige medarbejdere. Hver dag  lægger de en enorm energi og tid i arbejdet. Deres indsats er så imponerende, at de samlet bruger 2805 timer om året på at gøre en forskel for FISKENs unge. Det svarer til intet mindre end 117 dage årligt.

Det er derfor ikke forkert at sige; ingen FISK uden frivillige.