FISKENs indsats i Valby fylder nu 3 år. I den forbindelse har vi inviteret Analyse og rådgivningsfirmaet LG Insight til at stikke snuden ned i vores arbejde. Det er der kommet en ret fin evaluering ud af: fritidsjobindsatsen gør en forskel for både unge, forældre og bydelen. Over 160 unge har fået vejledning om fritidsjob siden FISKEN slog dørene op i Kulbanekvarteret i 2017, og knap 100 unge har fået et fritidsjob.

Evalueringen viser, at projektets succes særligt skyldes FISKENs helhedsorienterede tilgang til de unge, at de unge får en individuel og håndholdt hjælp til at få og fastholde et fritidsjob samt at projektets virkning rækker langt udover den enkelte unge som får job gennem FISKEN.

FISKEN HJÆLPER MED MERE END BARE ANSØGNINGER

Det er særligt FISKENs frivillige indsats og den åbenhed som de unge møder, der står frem i Evalueringen fra LG Insight :

De (FISKEN, red.) har hjulpet mig med både CV og ansøgning, men også med sådan noget feriepenge og skat. De er bare venlige, og man kan altid ringe eller komme forbi, hvis man har spørgsmål til noget. Jeg har sagt til min lillebror, at så snart han bliver 13, så skal han også have hjælp til at få et fritidsjob (citat, ung i FISKEN).

For de unge er det altafgørende at FISKEN imødekommer deres behov for individuel håndholdt hjælp og at hjælpen er let tilgængelig. Vejledningen er individuel tilpasset og rummer meget mere end dét at få skrevet en god ansøgning. Vejledningen giver de unge en grundig indføring i regler og rettigheder på arbejdsmarkedet, kendskab til forventninger fra arbejdsgiver, øve jobsamtale, hjælp til at skrive en ansøgning og hjælp til at oprette frikort eller lignende.

Det dér med at få sat ord på det, man er god til, var lidt svært, men det var fedt at få gjort. Jeg tror faktisk, det gav mig mere selvtillid – måske det var derfor, jeg ikke var nervøs til min rigtige jobsamtale. Jeg kunne bare være mig selv, og det var fordi jeg tryg (citat, ung i FISKEN).

I vejledningen arbejder FISKEN aktivt med de unges fortællinger om dem selv og i processen med at skrive jobansøgning arbejdes der med at få den unge til at se og tro på deres evner og potentiale. For netop det at kende til egne styrker og evner giver selvtillid og troen på, at de kan bidrage positivt i et arbejdsfællesskab.

FISKEN tilbyder ikke kun hjælp til at få et fritidsjob. Ifølge evalueringen er det et særtræk for FISKEN, at de unge tilbydes et helhedsorienteret tilbud, hvor der også er mulighed for at blive en del af et værested, en mentorordning og få fritidsjobvejledning, samtidigt med at FISKEN brobygger til andre typer af tilbud, som kan hjælpe unge på områder, der ligger udenfor FISKENs tilbudsvifte. De unges oplevelse er derfor, at de aldrig går forgæves, når de opsøger FISKEN.

FRITIDSJOB ER GODT – BÅDE FOR UNGE OG DERES FAMILIER

Mange af de unge som får hjælp til at søge job har ikke forældre, som arbejder, eller kender til det danske arbejdsmarked. Derfor har det faktisk en stor betydning for hele familien, når den unge får ny viden med hjem:

Når de unge får et job, kan det virkelig mærkes i området, og det betyder noget. De unge får en god forståelse for at tjene deres egne penge. Det er god læring for både de unge og for deres familier. Rigtig mange af de unge er første-generation-arbejdere, for ingen i familien har været i beskæftigelse, siden de kom til Danmark. Derfor er det den unge, der bringer arbejdsidentiteten ind i familien” (Citat, samarbejdspart).

Når de unge får et fritidsjob er det med til at fremme deres forældre og søskendes tilknytning til arbejdsmarkedet. Evalueringen fra LG Insight viser, at den unges erhvervelse af et job medfører en stolthed i familien. Den unge giver nemlig en arbejdsidentitet til familien som er med til at skabe troen på, at det kan lade sig gøre at få foden indenfor på arbejdsmarkedet.

 

BLIV FRIVILLIG JOBVEJLEDER:

Vil du være med til at sikre flere fritidsjob til unge i Valby, så søger FISKEN frivillige lige nu. Læs mere om det at være frivillig jobvejleder her