// Hvem støtter

Foreningen FISKEN er afhængig af støtte fra fonde, legater og puljer. Vi modtager et årligt tilskud til husleje og en leder løn af Københavns Kommune, al anden finansiering opnår vi gennem fundraising. Vi er utroligt taknemmelige for vores donores støtte, hvilken betyder, at FISKEN fortsat kan tilbyde unge i udsatte positioner hjælp til brobygning til samfundet og ikke mindst at indgå i et sundt fællesskab.

2017

 • Arnes Børne- og Ungdomsfond
 • Lauritzen Fonden
 • Tuborgfondet
 • Metro-Schrøder-Fonden
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

2016

 • Arnes Børne- og Ungdomsfond
 • Den A.P. Møllerske Støttefond
 • Fonden af 1982
 • Robert Storm & Ellen Storm Petersens Mindefond
 • Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond
 • Simon Spies Fonden
 • Nordea fonden
 • Den Sociale Fond for Børn og Unge
 • Lemvigh-Müller Fonden
 • ANT-Fonden
 • Frantz Hoffmanns Mindelegat
 • Giro 413
 • Metro-Schrøder Fonden

2015

 • Arnes Børne- og Ungdomsfond
 • Vesterbro Lokaludvalg
 • Sognedagen Helleruplund Kirke
 • Simon Spies Fonden
 • Nordea Fonden
 • Ole Kirk’s Fond
 • Sportgoodsfonden
 • Metro.Schrøder Fonden
 • Den Sociale Fond for Børn og unge
 • Verena Merz & Otto Kjærgaards Børnefond
 • ANT Fonden
 • Fonden af 24. december 2008
 • Augustinus Fonden
 • Fonden af 1982
 • Jyllands-Postens Fond
 • Lauritzen Fonden
 • Matthæus Kirken
 • Robert Storm & Ellen Storm Petersens Mindefond
 • Sct. Matthæus Kirke
 • Sussi og Peter Robinsohns Fond
 • Tømmerhandel Johannes fogs fond

2014

 • Arnes Børne- og Ungdomsfond
 • Vesterbro Centrale Områdefornyelse
 • Jyllands-Posten Fond
 • Ludvigsens Legat
 • Odd Fellow Ordenen
 • Café Sweet Surrender
 • Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond
 • Augustinus Fonden
 • Solar Fonden
 • Robert Storm Petersen og Ellen Storm Petersens Mindefond
 • Frantz Hoffmanns Mindelegat
 • Jubilæumsfonden af 12/8 1973
 • Lauritzen Fonden
 • Peter, Ingrid og Ralph Hernöe’s Almennyttige Fond
 • Vesterbro Lokaludvalg
 • Louis Petersens Legat
 • Fonden af 1982
 • Lemvigh-Müller Fonden
 • Børnelegatet af 1976
 • Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond

2013

 • Vesterbro Centrale Områdefornyelse
 • Vesterbro Lokaludvalg
 • Arnes Børne- og Ungdomsfond
 • Sct. Matthæus Kirke
 • Den A. P. Møllerske Støttefond
 • TrygFonden
 • Det Obelske Familiefond
 • Susi og Peter Robinsohns Fond
 • Pulje for Borgerinitiativer
 • Fredrik og Emma Kraghs Mindefond
 • Eliaskirken
 • Børnelegatet af 1976
 • Lauritzen Fonden
 • Solar Fonden
 • Metro-Schrøder Fonden
 • Fonden af 1982
 • Robert Storm Petersen og Ellen Margrethe Storm Petersens Mindefond
 • Simon Spies Fonden
 • Super Brugsen, Matthæusgade

2012

 • Vesterbro Områdefornyelse
 • Carl August og Jenny Andersens Fond
 • Fonden Roskilde Festival
 • Lauritzen Fonden
 • Børnelegatet af 1976
 • Vesterbro Lokaludvalg
 • Frederik og Emma Kraghs Mindelegat
 • Simon Spies Fonden
 • Arnes Børne- og Ungdomsfond
 • Fonden af 1982
 • Susi og Peter Robinsohns Fond
 • Flemming Hansens Familiefond
 • Enghave Sogns Menighedspleje
 • Børnesagens Fællesråd
 • Augustinus Fonden
 • Robert Storm Petersens Fond
 • Sct. Matthæus Sogns Menighedspleje
 • Maria Kirken
 • Otto og Gerda Bings Mindelegat

2011

 • Egmont Fonden
 • Kommandør Valdemar de Coninck og Hustrus Legat
 • Det Obelske Familiefond
 • Fonden af 1982
 • Peter, Ingrid og Ralph Hernøes Almennyttige Fond
 • Sct. Matthæus Kirke
 • Susi og Peter Robinsohns Fond
 • Robert Storm Petersen og Ellen Storm Petersens Mindefond
 • Otto og Gerda Bings Mindelegat
 • Enghave Kirke
 • Kristkirken
 • Mariakirken
 • Børnesagens Fællesråds Julekollekt

2010

 • Egmont Fonden
 • BG Fonden
 • Arnes Børne- og Ungdomsfond
 • A.P. Møller Fonden
 • Fonden Roskilde Festival
 • Odd Fellow Ordenens Børnefond af 1994
 • Sct. Matthæus Kirke
 • Settlement
 • Børnelegatet af 1976
 • Robert Storm Petersen og Ellen Storm Petersens Mindefond
 • Paula Fanny Johanne og Bertrand Olsens Legat
 • Pax Fondet
 • Danmarks Radios Ønskekoncerter, giro 413
 • Susi og Peter Robinsohns Fond
 • Mariakirken