MENTOR TIL UNGE

 

Unge mellem 18 og 24 år kan få en mentor i FISKEN. Målgruppen er unge som, af den ene eller anden grund, kan nikke genkendende til en eller flere af nedenstående punkter:

 • Stå udenfor arbejdsmarkedet i en længere periode.
 • Stå uden for uddannelsessystemet eller have svært ved at fastholde en uddannelse
 • Være kriminalitetstruet
 • Have en eller flere pletter på min straffeattest
 • Være psykisk sårbar

De unge som kommer til FISKENs Mentorprojekt står i vidt forskellige situationer. De har dog det til fælles at de udviser motivation for at gøre en indsats, som kan give dem muligheden for at gå den vej i livet som de ønsker fremadrettet. Ved at opsøge FISKEN 18+ tager de unge selv et frivilligt og aktivt skridt mod at komme i ordinær beskæftigelse eller i uddannelse og endnu vigtigere; et skridt mod at kunne navigere i eget liv.

HVAD KAN EN MENTOR HJÆLPE MED?!

Her er blot et par eksempler på, hvad en mentor kan hjælpe med;

 • Hvilken uddannelse den unge skal tage eller hvordan de fastholder den
 • Hvis den unge føler sig ensom eller er psykisk sårbar
 • Har en plettet straffeattest
 •  Få overblik over eget liv
Mentorforløbet er dog også andet end lange samtaler om fremtiden. Det er også et frirum hvor unge kan tale om fælles interesser, spille et spil eller bare drikke en kop kaffe.

Mentoren får ikke penge for det og mentoren har tavshedspligt og sidst men ikke mindst har mentorerne hver især et stort ønske om at hjælpe unge i svære situationer.

 

VI SAMARBEJDER MED: 

Vi samarbejder med produktionsskoler, tekniske skoler m.v. om at tilbyde unge et mentorforløb. Vi ved hvor hurtigt mange vejledere på ungdomsuddannelserne løber og at det derfor kan være en udfordring at yde den støtte som nogle unge har brug for. Her kan FISKEN 18+ bidrage til jeres indsats.

Vi tilbyder oplæg på jeres uddannelsesinstitution om FISKEN 18+ samt en kontaktperson, som I efterfølgende kan kontakte med henblik på mentorforløb for nogle studerende. FISKEN 18+ er et gratis tilbud, som alle unge og uddannelsesinstitutioner kan benytte sig af.

Nuværende samarbejdspartnere

 • Ballerup Herlev Produktionshøjskole
 • Den Økologiske Produktionsskole på Nørrebro
 • Hvidovre Produktionsskole

Kontakt FISKEN:

 Er du interesseret i at få en mentor, blive frivillig mentor, at samarbejde eller blot har spørgsmål. Kontakt projektleder Casper Jensen på mail: casper@fisken.org

Foreningen FISKEN - Dybbølsgade 61,1721 København V - Telefon: 33 31 97 55 - Mail: info@fisken.org - CVR nummer: 29 14 50 67