// Vil du være frivillig?

DU GØR EN FORSKEL

Som frivillig gør du en kæmpe forskel! Alle Foreningen FISKENS tilbud bygger på en gensidig frivilligpræmis, hvor unge såvel som voksne frivilligt indgår i FISKENS aktiviteter. Dette gør en stor forskel for de unge, der ofte bliver forbavsede over, at frivillige voksne har lyst til at bruge deres fritid på dem – tilmed uden at få nogle penge for det! Derudover sikrer du som frivillig, at de unge får kendskab til en bred række mennesker med forskellige sociale baggrunde, nationaliteter, uddannelser, aldre, erhverv mm. Sidst med ikke mindst betyder den frivillige indsats, at FISKEN fortsat kan tilbyde unge den hjælp og vejledning de har behov for!

I FISKEN tror vi desuden på, at det skal være sjovt og udbytterigt at være frivillig, derfor afholder vi løbende sociale og faglige arrangementer, som kan være med til at styrke fællesskabet og arbejdet i FISKEN. Vi holder bl.a. personalefest to gange om året og et obligatorisk introduktionskursus for nye frivillige, ansatte og praktikanter.

For at blive frivillig i en af FISKENS tilbud gælder det, at du kan svare ja til følgende:

  • Have lyst til at gøre en forskel for maginaliserede unge
  • Være indstillet på at være frivillig hos os i min. et år
  • Være indstillet på, at vi indhenter en børneattest på dig

Frivillig i Værestedet

I FISKENS Værested er det relationsarbejdet, der er i højsædet. Vi tror på at stærke relationer kan være med til at sikre vores brugere et godt og sundt ungdomsliv, hvor de føler sig anerkendt som individ. Som frivillig i Værestedet indgår du derfor enten som relationsmedarbejder eller kok, hvor maden er en pædagogisk aktivitet. Du kan læse mere om det frivillige arbejde her.

Frivillig i Fritidsjobformidlingen

Som frivillig i FISKENS Fritidsjobformidling er du med til at hjælpe unge håbefulde jobsøgere med at søge, få og fastholde et fritidsjob. Vi har formidlet fritidsjob siden 2008 og har sikret at flere hundrede unge har erhvervet det fritidsjob, som de selv har haft svært ved at få. Vil du vide mere om at blive frivillig jobvejleder, så klik her.

Frivillig i FISKEN 18+

Som frivillig i FISKEN 18+ indgår du som mentor for unge mellem 18-24 år, der har svært ved at navigere i eget liv. Sammen med din mentee finder du frem til, hvilke af den unges udfordringer I vil arbejde med, og hvordan I vil nå målet. I sætter selv dagsordenen for jeres møder samt hvor og hvornår I mødes, hvilket som udgangspunkt er en gang hver anden uge. Er du interesseret, så læs mere her.