// Praktikant i Værestedet

Praktik for socialrådgiverstuderende

FISKENS Værested samarbejder med Metropol, hvor vi typisk ansætter en socialrådgiverstuderende i en ulønnet praktikant både forår og efterår. Som praktikant i Værestedet får du stor indsigt i det faglige og pædagogiske arbejde med vores brugere, som typisk er lokale drenge mellem 13-20 år med flerkulturel baggrund, hvor enkelte af dem har en gadeorienteret adfærd. I praktikken får du et tæt samarbejde med ansatte, frivillige og andre praktikanter. En spændende praktik, hvor den studerende har mulighed for at arbejde både individuelt med de unge,  men også projektorienteret, og der er rig mulighed for at gå i dybden med det, den studerende er optaget af.

I virksomhedspraktik i Værestedet

FISKEN samarbejder med forskellige aktører, hvorfor det er muligt at komme i virksomhedspraktik i Værestedet. Man skal være indstillet på, at det er eftermiddags- og aftenarbejde. Vi tager ikke virksomhedspraktikanter i mindre end tre måneder.

Praktik for Sundheds- og ernæringspraktikanter

Kommer du fra Sundheds- og Ernæringslinjen fra Metropol, har du mulighed for at komme i praktik i køkken/værestedet. Praktikken er en pædagogisk praktik, hvor man laver mad sammen med de unge. De studerende vælger selv, hvilket fokus de vil have i praktikken, men vigtigt er det, at maden er sundhedsfremmende. Det vil også være muligt at tilknytte fysiske aktiviteter, men det er op til den studerende. Ved 3 ugers praktik anbefaler vi, at det er to studerende, der er i praktik sammen. Det er kort tid, og det fungerer rigtig fint, at de kan sparre med hinanden. Er praktikken af længere varighed, er praktikken kun for en studerende.