// FISKENs mission og værdier

FISKEN bygger bro mellem unge og samfundet

I Foreningen FISKEN møder vi unge og voksne med respekt og en anerkendende tilgang. Vi arbejder tværfagligt med fokus på mangfoldighedsledelse, da vi ønsker, at ansatte og frivillige i FISKEN har forskellige sociale, etniske, religiøse og uddannelsesmæssige baggrunde. Det mener vi er med til at skabe de bedste forudsætninger for et tolerant og rummeligt miljø, der kan udfordre og inspirere de unge.

Mission

Foreningen FISKENS mission er at tilbyde unge samvær med dygtige og engagerede voksne, som medvirker til at fremme brobygning til det danske samfund.

Vision

Vores vision er at medvirke til at understøtte den enkelte unges ressourcer og derved bidrage til, at alle unge får et aktivt og sundt ungdoms- samt fritidsliv, og at de undgår kriminalitet samt misbrug. Derudover har FISKEN en ambition om at være en ledende aktør indenfor fritidsjobområdet og alle børn samt unges fritidsjobformidling på Vesterbro.

Værdier

I FISKEN er vores arbejde baseret på fire værdier, som afspejler sig i vores måde at være sammen med de unge, frivillige og ansatte på.

  • Anerkendelse
  • Mangfoldighed
  • Fællesskab
  • Brobygning