// Historie

FISKENS begyndelse

Foreningen FISKEN blev grundlagt som et værested for børn og unge på Vesterbro i 1984. Værestedet blev opstartet af de syv folkekirker på Vesterbro på et folkekirkeligt grundlag med tilknytning til sognene på Vesterbro.

Motivationen var det store og vedvarende behov i lokalområdet for et værested, hvor børn og unge kunne komme dagligt som alternativ til at hænge rundt i gaderne. Man kontaktede derfor Københavns Kommune for at få tildelt lokaler. Da dette blev gennemført, bevilligede det frivillige børne– og ungdomsarbejde kort efter midler til at ansætte en daglig leder. FISKEN fik efterhånden projektstatus med støtte fra Socialstyrelsens Forsøgsudvalg. FISKENS Værested lå indtil starten af 1997 i Lille Istedgade, men i forbindelse med byfornyelsen af Vesterbro flyttede FISKENS Værested til Dybbølsgade 61.

Navnet FISKEN

FISKENS navn tager udgangspunkt i et gammelt kristent symbol. På græsk kan ordet “fisk” læses som forbogstaverne for “Jesus Kristus, Guds søn, frelser”. Derudover var symbolet af en fisk en måde, hvorpå de forfulgte kristne i Jesu tid kunne genkende hinanden, hvilket i sin tid også var meningen for brugerne i FISKEN. Ideen var den, at de unge kunne vælge at gå med et fiskebadge, og derved genkende hinanden som brugere af FISKEN, når de mødte hinanden på gaden.

FISKEN byggede på de kristne værdier, men var dog aldrig et sted for forkyndelse af religionen, idet der også kom børn af anden etnisk herkomst og med anden religiøs baggrund. I dag er FISKEN ikke længere en del af kirkearbejdet og en apoltisk forening.

FISKEN i dag

FISKEN er i konstant udvikling, da vores tætte kontakt til vores brugere betyder, at vi så vidt muligt forsøger at bidrage til at støtte vores unge med de udfordringer de står overfor. Derfor tilbyder FISKEN i dag vores brugere et værested, en fritidsjobformidling, mulighed for at blive tilknyttet en mentor og ikke mindst hjælp til at søge dansk opholdstilladelse og/eller indfødsret.

FISKEN får støtte til en lederløn og husleje af Københavns Kommune. Den øvrige drift støttes af private fonde, legater og virksomheder. FISKEN er en aktiv aktør på Vesterbro med et bredt netværk og samarbejde.