// Artikler og nyhedsbreve

A’ hva’ for en fisk?

 


Der er mange FISK i vandet

Mangfoldighed er en af de grundværdier, som driver FISKENs ansatte, frivillige, praktikanter og unge. Mangfoldigheden skaber et tolerant miljø, hvor der er plads til forskelligheder.

“Der er plads til alle hernede – og der er frivillige og praktikanter med hver deres baggrund, kultur og religion.” siger Trine, som er socialrådgiverpraktikant i FISKENs Værested.

I FISKEN ses mangfoldighed som en ressource, og ønsket er, at personalegruppen afspejler samfundets forskelligheder. FISKEN arbejder derfor ud fra et tværfagligt virke som muliggør, at vi kan håndtere de unges forskellige behov og udfordringer. FISKEN har derfor forskellige tilbud til de unge: Værestedet, Fritidsjobformidlingen, FISKEN 18+ samt hjælp til opholdstilladelse og indfødsret.

 

Vi mødes i øjenhøjde

Arbejdet i FISKEN bygger på anerkendende relationer, hvor alle mødes i øjenhøjde.

Det betyder, at der i FISKEN er en rummelighed som giver plads til, at forskelligheder kan mødes og relationer kan opstå på tværs af kulturer.

Relationerne er givende for FISKENS brugere såvel som personale og frivillige, fordi disse skaber kulturmøder hvor det naturlige hverdagsliv kommer i tale, og nye perspektiver kan opstå.

FISKEN er således et frirum, hvori forskelligheder bliver en styrke både på det faglige, arbejdsmæssige og relationelle plan. Den kulturelle flerhed bliver gjort i relationerne mellem unge og voksne, og skaber inspiration, motivation og fællesskab.

 

 

Download (PDF, 1.39MB)

 

 

Download (PDF, 1.35MB)

 

 

Download (PDF, 926KB)